nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.03.2018 "Tuinier zonder als het kan en chemisch als het moet"

Met de eerste lentezon duikt iedere tuinliefhebber terug de tuin in. Ook een particulier moet gewasbescherming op een correcte manier toepassen. Daarom geeft Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, bij de start van het seizoen goede raad aan de consument. De veiligheid van de gebruiker en milieubescherming staan daarbij voorop. De fabrikanten laten het zelfs niet na om bij een (onkruid)probleem eerst een niet-chemische bestrijding te adviseren, en pas in tweede instantie een passend chemisch product.

Als hobbytuinder moet je niet meteen naar een spuittoestel grijpen, maar eerst grondig observeren om na te gaan of er een probleem is. “Wanneer ingrijpen noodzakelijk is, kies dan eerst voor een niet-chemische bestrijding (b.v. onkruid wegkrabben) en pas daarna voor een passend chemisch product (biologisch of synthetisch)”, zegt Veerle Van Damme, specialist Duurzaam gebruik bij sectorfederatie Phytofar. Wat sedert 2014 een verplichting is in de landbouw in het kader van een geïntegreerde gewasbescherming moeten particulieren ook doen in hun tuin, namelijk eerst de niet-chemische alternatieven bekijken. Het idee is ‘zonder als het kan, en chemisch als het moet’ en in dat laatste geval met middelen die erkend en veilig zijn.

Phytofar benadrukt dat elk op de markt toegelaten gewasbeschermingsmiddel getest is op de risico’s voor mens, dier en milieu en effectief en veilig is. Van Damme: “Vraag raad in de winkel, want in elk verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen is minstens één specialist aanwezig die opgeleid is om hierover correct advies te geven.” Wanneer de consument het juiste product heeft gevonden, krijgt hij nog een aantal tips mee van Phytofar zoals het etiket grondig lezen, beschermende kledij (speciale handschoenen en gesloten schoeisel) dragen, nadien de handen wassen, nooit bij regen en wind spuiten, enz.

Bestrijdingsmiddelen voor niet-professionelen hebben een aangepaste verpakking met een verbeterd doseersysteem. Lege verpakkingen brengt een particulier naar het containerpark. Spuitresten worden best verdund en verspoten op een onverhard oppervlak. Ze mogen nooit weggegoten worden in de gootsteen of riool want dat leidt tot directe watervervuiling. Door het verdwijnen van glyfosaat als onkruidbestrijder voor particulier gebruik grijpen sommigen naar azijn, zout en javel. Phytofar maakt duidelijk dat dit allesbehalve milieuvriendelijke middelen zijn.

Meer info? Bel gratis naar het callcenter ‘Handig in de tuin’ op het nummer 0800/62 604. Van maart tot juni is het elke dag bereikbaar van 8 tot 20 uur, en ook op zondag van 9 tot 13 uur.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: BTV

Volg VILT ook via