nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.09.2018 Twee Ardense evers bezweken aan Afrikaanse varkenspest

In de provincie Luxemburg is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen. Het is de eerste keer sinds 1985 dat de virale ziekte opduikt in België, zo bevestigt het Voedselagentschap (FAVV). Voor de varkenshouderij kan de economische impact dramatisch zijn. Boerenbond waarschuwde donderdag nog voor de opmars van het virus. "Een haard bij ons zou heel zware gevolgen hebben aangezien de export onmiddellijk in het gedrang komt", klonk het. Voor het Algemeen Boerensyndicaat wordt het belang van een goed wildbeheer eens te meer bevestigd.

De besmetting werd bevestigd bij twee wilde everzwijnen die dood werden aangetroffen in een bos in de gemeente Etalle. Stalen van de dieren zijn onderzocht door het nationaal referentielaboratorium Sciensano. Er bestaat geen specifieke behandeling of vaccin. Daarom worden er maatregelen genomen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Die maatregelen hebben vooral betrekking op de jacht en op enkele varkensbedrijven in de regio, zegt FAVV-woordvoerder Philippe Houdart. De maatregelen blijven voorlopig eerder beperkt, klinkt het, maar dat zou veranderen indien de ziekte zou uitbreiden naar de varkenshouderij.

De Afrikaanse varkenspest is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen, waar besmettingen worden vastgesteld zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. De laatste maanden heeft het virus zich meer naar het westen verspreid. Afrikaanse varkenspest kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (besmette voertuigen of laarzen bijvoorbeeld). De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van etensresten die door reizigers uit besmette gebieden werden achtergelaten, zegt het FAVV.

In 1985 was er een epidemie van Afrikaanse varkenspest in West-Vlaanderen, een gevolg van besmet varkensvlees uit Spanje. In die periode werden 12 bedrijven besmet, 185 bedrijven geblokkeerd en meer dan 30.000 varkens vernietigd. De Europese Commissie laat weten de toestand van nabij op te volgen. "De Commissie beschouwt de strijd tegen Afrikaanse varkenspest als een prioriteit, aangezien de ziekte een bedreiging vormt voor de economie van de Europese Unie, in het bijzonder voor de varkenssector", klinkt het in een persbericht.

De besmetting in ons land wordt zeer ernstig genomen. De verschillende overheden dienen samen te werken aan de bestrijding. De gewesten staan namelijk in voor de gezondheid van in het wild levende dieren, everzwijnen in dit geval, terwijl het federale niveau waakt over de diergezondheid in de varkenshouderij. Begin 2018 werd een nationale taskforce opgericht zodat de verschillende beleidsniveaus nauw kunnen samenwerken.

De Service Public de Wallonie zegt maatregelen voor te bereiden om zoveel mogelijk de verspreiding van wilde everzwijnen uit de besmette zone tegen te gaan en neemt ook maatregelen ten aanzien van jagers. Het Departement Nature et des Forêts heeft de waakzaamheid en de monitoring al versterkt. Er wordt aan het publiek gevraagd om onmiddellijk het callcenter 1718 op de hoogte te stellen van alle verdachte vaststellingen in de natuur.

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) vraagt om uiterst voorzichtig te zijn en alle mogelijke bioveiligheidsmaatregelen nauwgezet te respecteren op varkensbedrijven. Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder wilde varkens vraagt de landbouworganisatie om zonder uitstel over te gaan tot een algemeen afschot van everzwijnen op Belgisch grondgebied. "Alleen zo kan de uitbraak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Alleen zo kan de tikkende tijdbom ontmanteld worden", geeft ABS te kennen dat ze geen andere oplossing zien.

Meer info: FAVV

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via