nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.03.2017 Twee bemiddelaars moeten start van bietenseizoen redden

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege en haar Waalse collega René Collin zijn door de bietentelers gevraagd om tussen te komen in het aanslepend dispuut met de Tiense Suikerraffinaderij over de leveringsvoorwaarden. Om uit de impasse te geraken, heeft Schauvliege in overleg met Collin besloten tot de aanstelling van twee bemiddelaars. Twee ervaren personen, BelOrta-bestuurder Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens die gedurende 30 jaar aan het hoofd stond van bietenplantersfederatie CBB, gaan beide partijen opnieuw rond de tafel brengen en hun bemiddelingsopdracht proberen tot een goed einde te brengen zodat de zaai van de suikerbieten binnenkort kan starten zonder juridische zorgen.

Nadat de Tiense Suikerraffinaderij een compromisvoorstel van de bietentelers van de hand wees, staakte het overleg tussen beide partijen over de leveringsvoorwaarden voor de campagne 2017. Zo kort voor de start van het nieuwe bietenseizoen is dat behoorlijk verontrustend want zonder interprofessioneel akkoord kunnen bietentelers en suikerfabriek geen rechtsgeldig contract sluiten over de bietenprijs en de andere leveringsvoorwaarden. Aan telerszijde werd besloten om de hulp in te roepen van de regionale ministers van Landbouw. Zij vroegen om arbitrage zoals dat vroeger voorzien was maar het huidige Europese kader laat enkel de mogelijkheid tot aanstelling van een bemiddelaar.

Vlaams minister Joke Schauvliege en haar Waalse collega René Collin gaan het geschil dus zelf niet uitklaren maar sturen twee bemiddelaars het veld in om alsnog een sectoraal akkoord te bekomen tussen de Tiense suikerfabriek en diens leveranciers van suikerbieten. De aangestelde bemiddelaars zijn Filip Fontaine, CEO van groente- en fruittelerscoöperatie BelOrta, en Jean-Francois Sneesens, gedurende 30 jaar de secretaris-generaal van de Confederatie van Belgische Bietenplanters.

Europa schrijft voor dat de aankoopvoorwaarden voor de bieten afgesproken moeten worden in een schriftelijke sectorale overeenkomst. Dergelijke overeenkomst moet vóór het sluiten van de leveringscontracten tot stand komen tussen de vereniging van bietentelers en de suikeronderneming. De sectorspecifieke regelgeving is door de EU uitgevaardigd om op vlak van rechten en plichten voor een billijk evenwicht te zorgen tussen enerzijds vele individuele bietentelers en anderzijds een beperkt aantal verwerkers. Beide partijen kunnen juridisch in de problemen komen als het seizoen start zonder sectoraal akkoord.

“Ik stel vast dat de voorbije maanden reeds grote stappen vooruit zijn gezet in dit moeilijke dossier, maar dat een finaal akkoord is gestrand op minder dan een handvol resterende knelpunten”, zegt minister Schauvliege. “Het is in het belang van beide partijen dat er op zeer korte termijn alsnog een sectoraal akkoord wordt bereikt zodat ik samen met collega Collin besliste om via een bemiddelingsopdracht de beide partijen opnieuw aan tafel te brengen. Gelet op de competenties en de ervaring van de beide bemiddelaars heb ik er alle vertrouwen in dat dit tot een goed einde komt, zodat de telers binnenkort van start kunnen gaan met de inzaai van de bieten op hun akkers en zodat de fabriek de voorbereidingen kan treffen op de ontvangst en verwerking van de oogst dit najaar.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via