nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.03.2017 Uitbetaling van de vorige zomer beloofde crisissteun

Vorige zomer maakte Europees landbouwcommissaris Phil Hogan 500 miljoen euro vrij voor steun aan de door crisis geteisterde veehouders. Daarvan ging 6,9 miljoen euro richting Vlaanderen. Minister Joke Schauvliege verhoogde de crisisenveloppe tot 10 miljoen euro en werkte een verdeelsleutel uit die een aantal hefbomen bevat. In overleg met de landbouworganisaties besliste ze om de extra middelen gericht uit te betalen aan varkenshouders die aan antibioticaregistratie via Belpork doen, melkveehouders die beschikken over een IKM-certificaat en schapen- en rundveehouders met blijvend grasland. Deze week worden de betalingen aan varkens- en melkveehouders uitgevoerd.

Omwille van de moeilijkheden in de veehouderij werd in 2016 een eenmalige crisisenveloppe van 10 miljoen euro vrijgemaakt. Europa zorgde voor 6,9 miljoen euro en minister Schauvliege voor de top-up. De verdeling van de middelen werd grotendeels aan de lidstaten overgelaten. EU-commissaris Phil Hogan had binnen het crisisbudget van 500 miljoen euro 150 miljoen euro gereserveerd voor de vrijwillige productievermindering in de melkveehouderij. Voor de aanwending van de resterende 350 miljoen euro had hij op voorhand enkel vastgelegd dat de centen bestemd waren voor de dierlijke sectoren.

Joke Schauvliege: “Het heeft veel tijd en moeite gekost om de Europese Unie in de nasleep van het Ruslandembargo te overtuigen om bijkomende middelen vrij te maken voor de noodlijdende sectoren, maar finaal ben ik daar in geslaagd. In de eerste plaats wil ik veehouders waarderen voor de extra en bovenwettelijke inspanningen die zij leveren om ons allemaal dagelijks van veilig en hoogkwalitatief voedsel te voorzien, bijvoorbeeld de varkenshouders die hun antibioticagebruik registreren en vergelijken met andere bedrijven, of de melkveehouders die het certificaat ‘Integrale Kwaliteitszorg Melk’ (IKM) behalen. De deelnemende landbouwers maken hierdoor vaak hogere onkosten die zij niet altijd via de marktwerking en de prijs voor hun product vergoed zien.”

Daarmee verwijst de minister naar de verdeelsleutel die ze in overleg met de landbouworganisaties uitwerkte. Er werd geopteerd voor gerichte betalingen waar een extra stimulans vanuit gaat: varkenshouders worden aangemoedigd om hun antibioticagebruik te registreren via lastenboekbeheerder Belpork; melkveehouders worden beloond voor de certificatie door IKM en de betaling aan schapen- en rundveehouders (zowel melk- als vleesvee) werd gekoppeld aan blijvend grasland.

Die laatsten mogen zich eind april aan de betaling van de crisissteun verwachten, zo'n 50 euro per hectare blijvend grasland. Aan melkveebedrijven met IKM-certificaat en varkensbedrijven met registratie in het AB-register gebeurt de betaling deze week. Voor de 4.370 deelnemende melkveehouders gaat het om een bedrag van 468 euro per bedrijf. De 2.803 deelnemende varkenshouders ontvangen 335 euro per veebeslag.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via