nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.07.2019 Uitbreiding oppompverbod in Limburg en West-Vlaanderen

Het captatieverbod in de provincies West-Vlaanderen en Limburg wordt uitgebreid. Dat hebben de provinciale overheden woensdag meegedeeld. In de kustprovincie mogen landbouwers alleen nog water oppompen uit de waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuwe polder van Blankenberge. De aanscherping van het captatieverbod is in West-Vlaanderen woensdag al van kracht, in Limburg is dat vanaf donderdag. Door de aanhoudende droogte daalt het waterpeil almaar verder en gaat ook de waterkwaliteit sterk achteruit. Een aantal onbevaarbare waterlopen zijn teruggevallen tot de laagste debieten ooit gemeten.

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en gaat de waterkwaliteit sterk achteruit. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Vanaf woensdag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé stemde af met de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen over het captatieverbod op provinciegrensoverschrijdende waterlopen.

Door het captatieverbod dat in het IJzerbekken twee weken geleden al afgekondigd is, ervaren de West-Vlaamse landbouwers voor het derde jaar op rij de ware kost van de waterschaarste. “Voor een aantal landbouwers is het captatieverbod opnieuw een zware tegenvaller voor hun bedrijfsvoering”, beseft gouverneur Decaluwé. Wat niet wegneemt dat hij het captatieverbod laat handhaven om schadelijke ecologische effecten (o.a. verzilting) op termijn te vermijden. Een 15-tal landbouwers werd reeds betrapt op inbreuken.

Decaluwé zegt wel te begrijpen dat landbouwers wanhopig op zoek zijn naar water. Ook het vee laven, wordt een probleem door de schaarste aan oppervlaktewater en de kwaliteit die vaak al niet meer voldoende is. Daarom deed hij een oproep aan de Vlaamse regering, de drinkwatermaatschappijen en de gemeenten om te zoeken naar een haalbare oplossing voor veehouders die zonder drinkwater voor hun dieren dreigen te vallen. “In veel gevallen betekent dit dat er overgeschakeld moet worden op leidingwater om het vee op stal te laven”, zegt de gouverneur. Naar kostprijs toe is dat een harde dobber in vergelijking met goedkoop grondwater of gratis oppervlaktewater zodat Decaluwé de suggestie doet om landbouwers het grootverbruikerstarief te gunnen.

De West-Vlaamse waterbeheerders zetten verder alles in het werk om het water in de waterlopen zo veel mogelijk op peil te houden, en om alternatieve waterbronnen aan te bieden. Op het Kanaal Roeselare-Leie geldt in het gebied van vijf gemeenten een captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen. Daarom voorziet de Vlaamse Waterweg drie extra captatiepunten op de Leie. Alle informatie over captatieverboden die ingesteld zijn voor waterwegen verontreinigd door blauwalgen is terug te vinden op de website van de Vlaamse Waterweg. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Daarom geldt een captatieverbod in dit geval niet alleen voor het beregenen van landbouwgewassen, maar ook voor het laven van vee.

Na een provinciaal droogteoverleg werd ook in Limburg beslist om, vanaf donderdag, over te gaan tot een verdere uitbreiding van het captatieverbod tot alle onbevaarbare waterlopen in de provincie. Er gelden wel enkele uitzonderingen: in de Gete in Herk-de-Stad en Halen, in de Demer tussen Lummense Kiezel in Hasselt en de provinciegrens in Halen en in de Berwijn in Voeren mag wel nog altijd water gecapteerd worden. Het politiebesluit van gouverneur Herman Reynders verduidelijkt dat het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor het aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen toegestaan blijft.

Meer info via www.opdehoogtevandroogte.be (klik op West-Vlaanderen of Limburg).

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via