nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.12.2018 “Uitdagingen voor Britse en EU boeren gelijkaardig"

Met nog drie maanden te gaan voor de Brexit zich voltrekt, ziet Europees commissaris voor Landbouw Phil Hogan veel parallellen tussen de uitdagingen voor Europese en Britse landbouwers. “Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU op 29 maart 2019. Ons landbouwbeleid zal uiteenlopen, maar onze fundamentele zorgen blijven identiek”, aldus Phil Hogan. “De inkomens van boeren, de behoeften van consumenten, de veiligheid van voedsel en klimaatverandering.” In een opiniestuk, verschenen op de website van Farmers Weekly, drukt hij zijn hoop uit dat de landbouwsystemen en het landbouwbeleid van het Verenigd Koninkrijk en de EU nauw op elkaar zullen aansluiten.

Volgens Europees commissaris voor Landbouw Phil Hogan zal het leven na de Brexit vertrouwde uitdagingen met zich mee brengen: het inkomen van de landbouwers, de klimaatverandering, jongeren aantrekken, de sociaal-economische leefbaarheid van het platteland, ... “Wat het inkomen van de Britse boeren betreft, dat stabiliseert zich opnieuw”, aldus Phil Hogan. “Na een daling in 2015 en 2016 (het Brexit-referendumjaar) zijn de inkomens gestegen tot het niveau van 2013.” Een derde van dat inkomen bestaat wel uit Europese steun. “Het inkomen van de Britse landbouwers kan echter niet los gezien worden van de Britse economie. Als de Brexit een negatieve invloed heeft op de economie, wat de Bank of England voorspelt, dan zullen de landbouwers – net als iedereen – daar de gevolgen van ondervinden.”

Op 29 maart verlaten de Britten niet alleen de EU, maar ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). “De verantwoordelijkheid voor inkomenssteun aan de landbouwers wordt dan doorgeschoven naar Londen, Edinburgh, Cardiff en Belfast”, zegt Phil Hogan. “Maar de problemen waarmee de Britse boeren worden geconfronteerd, ondanks de verschillende landbouwstructuren in het VK, zijn grosso modo hetzelfde als die voor de rest van de EU. Ook het bereik van beschikbare beleidsreacties is vergelijkbaar. Misschien verandert het beleidskader dus niet abrupt.”

“Als Ier zal ik verdrietig zijn over ons afscheid”, besluit Hogan. “We hebben samen veel kilometers gelopen. Geen enkel beleid is perfect, maar het GLB heeft blijk gegeven van aanpassingsvermogen en een vermogen tot positieve verandering. Ik hoop dat onze landbouwsystemen, ongeacht het pad dat het Verenigd Koninkrijk kiest, nauw op elkaar zullen aansluiten en voordelen zullen opleveren voor onze boeren, burgers en het milieu.”

Lees het volledige opiniestuk hier.

Bron: Farmers Weekly

Volg VILT ook via