nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.03.2019 Uitstel brexit wordt steeds waarschijnlijker

Nadat het Britse parlement dinsdag voor de tweede keer in evenveel maanden het scheidingsakkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie met een overweldigende meerderheid verwierp, heeft het nu met een nipte meerderheid te kennen gegeven dat een ‘no deal’-scenario geen optie is. Hoewel deze ‘no deal’-motie volgens premier Theresa May wettelijk niet bindend is, geeft het toch een sterk signaal. Het lijkt erop dat we op een uitstel van de brexit afstevenen.

Volgens ingewijden is de kans groot dat het Britse Lagerhuis morgenavond stemt voor een uitstel van de brexit. De vraag is evenwel of er voor een kort uitstel wordt gekozen of voor een langer uitstel waardoor de brexit over de Europese verkiezingen van 26 mei wordt getild. Als het van premier May afhangt, verschuift de deadline meteen naar 30 juni. Uitstel moet de Britten de tijd geven om een alternatief scenario uit te werken. Voor zo’n scenario moeten ze wel de goedkeuring krijgen van de 27 lidstaten van de EU. Bovendien is het niet helemaal duidelijk hoe een alternatief brexit-voorstel er dan moet uitzien. Want de EU-onderhandelaars hebben al meermaals laten verstaan dat er geen fundamentele toegevingen meer gedaan kunnen worden.

Zolang het Verenigd Koninkrijk geen idee heeft over welke brexit het wel wil, komt een ‘no deal’ na 29 maart onherroepelijk terug. De Conservatieve partijtop onderstreepte andermaal de enorme schade die een no deal kan aanrichten. “Aanzienlijke disruptie op korte en middellange termijn, en een minder welvarende economie op de lange termijn”, zo klonk het. De Britse regering maakte dan ook bekend dat het tijdelijk geen douanerechten zal heffen op de meeste goederen die het land worden ingevoerd in het geval van een ‘no deal’. Net zoals er ook geen heffingen zullen komen op goederen die in Noord-Ierland zullen worden ingevoerd.

In deze regeling komen er geen controles aan de grens met Ierland. Volgens dat tijdelijke plan zal op 87 procent van de ingevoerde goederen geen heffing gebeuren tegenover 80 procent nu. De tijdelijke regeling zou voor maximum 12 maanden gelden in afwachting van een definitieve douaneregeling. De importheffingen voor bepaalde voedingsproducten zoals rundvlees, lam, varken, gevogelte en bepaalde zuivelproducten zouden verlaagd worden in de meeste gevallen, maar ze worden niet helemaal losgelaten om de Britse producenten te beschermen, zo luidt het.

Ook in Vlaanderen kijkt men met argusogen naar wat er dezer dagen gebeurt in het Britse parlement. Zowel voor de Belgische voedingsindustrie als voor de visserij kunnen de gevolgen zeer groot zijn. CD&V doet een oproep om noodmaatregelen te treffen voor de visserij. “Onze vissers dreigen van de ene op de andere dag de toegang te verliezen tot de Britse wateren”, vertelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere. “We moeten alle zeilen bijzetten om onze vloot te vrijwaren van de ergste gevolgen van een abrupte brexit. Zo willen we ervoor zorgen dat vissers de weg vinden naar Europese hulpfondsen in het geval van een worst-case-scenario”, zegt Vlaams parlementslid Bart Dochy.

Open Vld pleit er dan weer voor dat er een ‘Brexit task force’ binnen Flanders Investment & Trade (FIT) komt die bestaat uit 20 tot 25 experten die Vlaamse bedrijven kunnen bijstaan in geval van een ‘no deal’. “De effecten van een chaotische brexit zijn nu al voelbaar en zullen alleen maar erger worden voor de vele Vlaamse bedrijven die zaken doen met Britten als er geen akkoord komt. “Om dat te kunnen realiseren, is een budget nodig van ongeveer één miljoen euro. Een uitgave die perfect te verantwoorden is”, zegt Vlaams parlementslid Rik Daems. “Eén miljoen euro om een export van 24 miljard euro te beschermen, lijkt geen overbodige luxe in deze uitzonderlijke situatie.”

Bron: Belga/eigen verslaggeving/De Tijd/Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via