nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2017 Unie van Milieu-Ondernemingen haalt uit naar VMM

UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen, haalt uit naar de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Volgens de organisatie doet die onvoldoende om de kwaliteit van de waterlopen en de waterbodems te verbeteren. VMM noemt de kritiek "te kort door de bocht". UMiO, dat onder meer beroepsverenigingen van bodemsaneerders en milieuprofessionals verenigt, zegt dat de kwaliteit van de Vlaamse wateren al jaren ondermaats is. Ook de kwaliteit van de Vlaamse waterbodems verbetert volgens de organisatie niet. "Slechts 15 procent van de waterbodems in Vlaanderen heeft een goede kwaliteit, wat beduidend minder is dan de 30 procent van vroeger."

De Vlaamse waterbodems zijn sterk vervuild en het is hoog tijd om dat aan te pakken. Dat zegt UMiO, de Unie van Milieu-Ondernemingen. Dat de kwaliteit van water en bodems niet goed is, is volgens UMiO bovendien te wijten aan VMM. Die "werkte een plan van aanpak uit en wil de zogenaamde hotspots in kaart brengen om nadien gericht aan de slag te kunnen. Maar het project komt maar niet van de grond", luidt het. UMiO zegt ook dat het onaanvaardbaar is dat de bedrijven individueel zouden opdraaien voor de kosten van de aanpak van kwaliteit van water en bodem.

“De waterkwaliteit in België is niet goed”, stelt UMiO vast. “Hoewel er terug wat meer vis op onze rivieren te vinden is, blijft de kwaliteit beneden peil. En dat ondanks de vele waterzuiveringsstations die door de jaren heen werden gebouwd. Die stations doen zeker hun werk, maar als ook de waterbodem sterk verontreinigd is, komt er door de stroming steeds opnieuw vervuiling in onze waterlopen. Volgens cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij voor 2015 blijkt dat de kwaliteit van de waterbodem niet langer verbetert.” UMiO pleit voor een “integraal plan” rond de sanering van waterbodems en kijkt daarvoor in de richting van de Vlaamse regering.

VMM laat weten dat het zeer verrast is over de kritiek. "UMiO vergist zich”, aldus woordvoerder Katrien Smet. “Dat plan met die hotspots is namelijk een plan van OVAM, niet van VMM. Dat de bedrijven zouden opdraaien voor de kosten is eveneens een voorstel van OVAM dat op tafel ligt, maar nog niet is goedgekeurd.”

VMM erkent tegelijkertijd wel dat er wat waterbodemkwaliteit betreft nog problemen zijn. "De waterkwaliteit is de afgelopen 20 jaar in Vlaanderen sterk verbeterd, maar de laatste loodjes wegen het zwaarst”, aldus nog Smet. “Er zouden veel investeringen moeten gebeuren en saneren is duur. Maar wij hebben wel degelijk plannen en er zijn ook veel projecten gaande. De situatie is zeker niet zo extreem als hier beweerd wordt." 

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via