nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.03.2019 Vallen weersverzekering en MAP 6 in beslissende plooi?

Woensdag buigen de Vlaamse parlementsleden zich opnieuw over de brede weersverzekering voor landbouwers want de oppositie vroeg voor de krokusvakantie om een tweede lezing. Vanaf 1 september 2019 wordt de vergoeding voor teeltschade via het Rampenfonds geschrapt zodat Boerenbond nu gebrand zit op de uitwerking van een alternatief. “Meerdere dossiers staan op een zucht van hun parlementaire afronding, onder meer de brede weersverzekering”, zegt landbouwminister Koen Van den Heuvel in een interview met Boer&Tuinder. “Tot eind 2024 blijft het Rampenfonds nog tegemoetkomingen geven. Op die manier verzekeren we een vlotte overgang en geven we landbouwers de tijd om hun volledige areaal te verzekeren.” Ook wat het zesde mestactieplan betreft, wil de minister nog deze legislatuur tot een politiek akkoord komen.

In Boer&Tuinder stelt Boerenbond de nieuwe Vlaamse minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw voor aan zijn lezers. Koen Van den Heuvel volgde zijn partijgenote Joke Schauvliege op toen zij plots ontslag nam. Voordien was hij Vlaams parlementslid en CD&V-fractievoorzitter en nog steeds is hij burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands.

Op de vraag wat hij in de korte tijd tot de verkiezingen nog kan verwezenlijken, verwijst Van den Heuvel naar bijna afgeronde dossiers zoals de brede weersverzekering. “Het Rampenfonds is een noodfonds, dat slechts een erg beperkt deel van de opgelopen schade dekt. Door alle administratieve rompslomp moeten de getroffenen vaak twee tot drie jaar wachten op een eventuele vergoeding. Daarom is geopteerd voor een ‘brede weersverzekering’, zoals die in het buitenland al gehanteerd wordt”, legt hij uit.

In het nieuwe systeem zullen de Vlaamse land- en tuinbouwers zich kunnen verzekeren via een klassieke bankverzekeraar, of via onderlinge verzekeringen die ze zelf opzetten. Vanaf 2020 zal de verzekeringspremie voor 65 procent gesubsidieerd worden. Om een vlotte overgang te verzekeren, blijft het Rampenfonds nog tegemoetkomingen geven tot eind 2024.

Een tweede grote nieuwigheid voor de Vlaamse land- en tuinbouw wordt MAP 6. “We zijn er nog niet als het op de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater aankomt. Er is duidelijk een gunstig effect van de maatregelen die tot nu toe genomen werden, maar op nog te veel meetplaatsen overstijgen de nitraatconcentraties de toegestane norm significant. Daarom is het cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving.”

De nieuwe instrumenten uit MAP 6 zijn volgens de minister nodig om een trendbreuk te realiseren in de stagnerende waterkwaliteit. “Het nieuwe mestactieplan is ook nodig om onze land- en tuinbouwers de nodige rechtszekerheid te geven voor hun bedrijfsvoering. Gelukkig staan we al heel ver. De onderhandelingen met de Europese Commissie over het ontwerp van actieprogramma leverden een principieel akkoord op. Het openbaar onderzoek is afgerond en het derogatieverzoek is ingediend. Het is mijn bedoeling om de komende weken ook het laatste stuk van de puzzel te leggen, namelijk een politiek akkoord over de wijziging van het Mestdecreet.”

Lees het volledige interview met de minister op Boerenbond.be.

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via