nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.03.2019 Van den Heuvel investeert in dialoog landbouw en natuur

Minister Koen Van den Heuvel investeert 376.000 euro in twee innovatieve projecten van Natuurpunt. Het gaat om een project dat maaisel- en grasresten een tweede leven wil geven en een ander project dat de komende twee jaar inzet op het versterken van de dialoog en samenwerking tussen landbouwers en natuurbeschermers. De minister maakte dat bekend tijdens een kennismakingsbezoek aan Natuurpunt, in het Grote Netewoud in Meerhout. “Door deze projecten te ondersteunen, biedt de minister een antwoord op twee belangrijke uitdagingen voor het natuurbeheer van de toekomst”, zegt Natuurpuntvoorzitter Lieven De Schamphelaere.

Met het project ‘GrasGoed’ – waar 226.000 euro naar toe gaat – geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Bij het beheer van onder meer natte graslanden en rietland wordt het maaisel vaak niet benut, of dient het hooguit als grondstof voor compost. Op jaarbasis gaat het om duizenden tonnen maaisel die een logistiek probleem vormen om ze af te voeren. Dit project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren én door met het maaisel nuttige producten te ontwikkelen. In het kader van een ander project deed Natuurpunt al ervaring op met papier gemaakt van gras. Drukkerij Zwartopwit uit Herenthout bedrukt dit papier reeds.

GrasGoed is een brede samenwerking waar ook Nederlandse partners bij betrokken worden. Vanuit Vlaanderen neemt naast Natuurpunt ook opleidingscentrum voor natuurbeheerders Inverde deel, net als Grenspark Kalmthoutse Heide, bosbouwer Vandervelden en de fabrikant van bodembedekkers Agricon. Vanuit Nederland brengen volgende organisaties expertise in: Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision en de ontwikkelaar van mobiele bioraffinagemachines Grassa.

Met het tweede project dat ondersteuning geniet, ‘Reconnect Farmers and Nature’, wil Natuurpunt de relatie tussen landbouw en natuur verbeteren. “We gaan landbouwers die al natuurvriendelijke initiatieven nemen daarbij ondersteunen, en de schroom daaromtrent wegnemen. Omgekeerd doen we natuurbeschermers beter de boerenstiel begrijpen”, vertelt Freek Verdonckt van Natuurpunt. Samen met zijn collega Katrien Degreef organiseerde hij begin dit jaar een bootcamp voor jonge landbouwers en natuurbeschermers. “Dat concept is bevallen”, blikt hij terug, “want door mensen bij elkaar te brengen en te laten vertellen over hun passie creëer je een sfeer van wederzijds begrip, verdwijnt de polarisatie en wordt oplossingsgericht nadenken mogelijk.”

Lees ook: Jongeren spreken vrijuit over wat landbouw en natuur scheidt en bindt

De komende twee jaar gaat Natuurpunt dat concept van bootcamps breder uitrollen. Verdonckt: “We gaan ze op een vijftal plaatsen in Vlaanderen organiseren en onze eigen vrijwilligers en de plaatselijke boeren uit een regio uitnodigen. Zo stimuleren we de dialoog tussen landbouwers en natuurbeschermers. Ook een dagje van job wisselen, waarbij natuurbeschermers even de boerenstiel beleven en omgekeerd, zal daartoe bijdragen. Op het einde van het twee jaar durend project zou het mooi zijn om alle deelnemers nog een keer samen te brengen. De lessen die we er uit trekken, willen we breed delen binnen de landbouwsector en milieubeweging.”

Minister Koen Van den Heuvel is fan van die plannen en heeft er 150.000 euro voor veil. “De toenadering tussen natuur en landbouw vind ik bij uitstek belangrijk. Initiatieven die Natuurpunt uitrolde zoals de bootcamp met jonge natuurbeschermers en jonge landbouwers, of een jobwisseldag, helpen om elkaar beter te leren kennen en om tegenstellingen te overstijgen”, zegt de minister. Op de eerste zondag van juni staat er ook een ‘Dag van de Boerennatuur’ gepland. Landbouwers en natuurliefhebbers zullen elkaar dan ontmoeten in natuurboerderij Kluterhof in Meerhout.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via