nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.12.2018 Van Duin tot Boer: landbouw/landschap/natuur in de klas

Met het nieuw LEADER-project ‘Van Duin tot Boer’, eind november gelanceerd in Ontmoetingshuis De Riet in Opoeteren, wil een ruim samenwerkingsverband van organisaties “kinderen letterlijk laten ervaren hoe natuur, landschap en landbouw met elkaar verbonden zijn”. Daartoe werd een educatief pakket in elkaar gestoken dat bruggen bouwt. Het doel is om ‘Van Duin tot Boer’ eind 2019 gerealiseerd te hebben.

“Het project beoogt het uitwerken, testen, verbeteren en aanbieden van een educatief pakket dat opgebouwd is volgens verschillende modules. Aan de hand van lokale voorbeelden van ecosysteemdiensten in de Duinengordel, een unieke natuurkern in het noordoosten van Limburg, wordt aan kinderen van de lagere school getoond hoe landbouw, natuur en landschap met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken in een multidisciplinair platteland. Zowel de sectoroverschrijdende benadering als het multidisciplinair partnerschap creëren de unieke waarde van het project”, klinkt het.

Het educatief pakket, dat de initiatiefnemers een pakket over ecosysteemdiensten noemen, slaat een brug tussen natuur, landschap en landbouw. “Kinderen leren zelf verbanden zien tussen wat de boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt”, geven de initiatiefnemers aan. “Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten de natuur en het bos ons biedt en waar ze in de buurt van deze natuur en het landschap kunnen genieten.” Het uiteindelijke doel is om meer natuur en landbouw op school te brengen en scholen aan te moedigen en te ondersteunen om landbouwbedrijven en natuur te bezoeken.

Het project is een initiatief van BOS+, Duinengordel, Plattelandsklassen, Natuurpunt en het provinciaal Natuurcentrum. Zij werken samen met de gemeenten Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek en de stad Maaseik. De financiële steun om dit alles mogelijk te maken, komt van Maaseik, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, provincie Limburg, Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Verschillende scholen werken mee aan de testfase van de ontwikkeling en in de loop van 2019 zal het project aangeboden worden aan 16 scholen in en om Duinengordel.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via