nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.04.2018 Van quotabeheer naar inspanningsbeheer in visserij

“Niet alleen de hoeveelheid vis en de intensiteit van de visserij bepalen de vangst: ook het gedrag van individuele vissers en van volledige vloten is bepalend.” Dat zegt ILVO-UGent onderzoeker Klaas Sys. Hij onderzocht de onderliggende dynamiek van wedlopen tussen vissers na opening van gesloten gebieden, van competitie tussen de Nederlandse pulsvissers en de Belgische boomkorvissers in de Noordzee, en van het gedrag van vissers dat gestuurd wordt door persoonlijke stielkennis.

In 2019 moet de aanlandplicht voor de Belgische visserij volledig zijn ingevoerd. De achterliggende bedoeling is de teruggooiproblematiek te reduceren en de visserij zo te verduurzamen. Om de hoeveelheid teruggegooide vis te verminderen, moet ingezet worden op het beheer van de visserij-intensiteit in plaats van de hoeveelheid vis die gevangen mag worden, zo vindt ILVO-UGent onderzoeker Klaas Sys. “Maar daarvoor moeten we eerst meer kennis vergaren over tactische keuzes van individuele vissers en interacties tussen volledige vloten”, zo kadert Sys zijn onderzoek.

“De toegenomen beschikbaarheid van data, en nieuwe wetenschappelijke inzichten en analysemethodes lieten toe om de relatie tussen visbestanden, de visserijsector en het visserijbeheer beter te begrijpen”, aldus Sys. “En dat werpt vruchten af: een aantal visbestanden, zoals het tong- en pladijsbestand in de Noordzee, worden opnieuw op een duurzame wijze geëxploiteerd. Maar er blijven twee grote pijnpunten betreffende de gemengde bodemvisserij: de teruggooi van ongewenste vis en de verstoring van de zeebodem.”

Sys onderzocht het verband tussen de dynamiek van visserijvloten, het gedrag van vissers en de vangsten. Daarvoor baseerde hij zich op logboek- en locatiegegevens van Belgische vissersvaartuigen en bestuurde onder meer de wedloop tussen vissers na opening van gesloten gebieden, de competitie tussen de Nederlandse pulsvissers en de Belgische boomkorvissers in de Noordzee, en het gedrag van vissers dat gestuurd wordt door (traditionele) persoonlijke stielkennis. Hij ontdekte dat beslissingen van individuele vissers en interacties tussen volledige vloten een sterke invloed hebben op de vangsten.

Zo zorgde de introductie van de pulsvisserij in de Nederlandse boomkorvloot in 2012 voor een snellere daling van de vangsten dan van de hoeveelheid vis. “De Nederlandse pulsvisserij veroorzaakte belangrijke verschuivingen in de vangsten als gevolg van gewijzigde interacties tussen de vloten”, aldus Sys. “Belgische tongvissers ondervinden sinds 2012 dus meer competitie in de Noordzee, wat zich kan vertalen in een lagere besomming en een onderbenut quotum.” 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via