nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2019 Vandekendelaere schrijft Commissie aan over kippenvirus

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) interpelleert de Europese Commissie over hun kwalificatie van de H3N1-variant van vogelgriep als een ‘gewone griep’. In Vlaanderen weet de pluimveesector ondertussen wel beter want hier zijn al meer dan 40 pluimveebedrijven besmet en hun aantal stijgt nog dagelijks. De schade wordt nu al geraamd op meer dan 13 miljoen euro. Bij een hoog pathogene vogelgriep zou al gestart zijn met het ruimen van bedrijven. Nu moet Europa eerst nog overtuigd worden van de noodzaak tot herkwalificatie van de virusvariant. Anders laat Brussel niet toe dat de getroffen bedrijven vergoed worden vanuit het Sanitair Fonds, zelfs al wordt dat met sectorbijdragen en niet met overheidsmiddelen gefinancierd.

Er zijn 3,3 miljoen leghennen in ons land, waarvan 45 procent gehouden wordt in West-Vlaanderen. Al bijna één derde van die kippen zijn volgens Europarlementslid Tom Vandenkendelaere besmet met de voor de mens onschadelijke vogelgriep-variant H3N1. Net als het aantal besmette bedrijven, niet alleen in de leghennen- maar ook in de braadkippenhouderij en de vermeerdering, blijft de economische schade oplopen. De CD&V-volksvertegenwoordiger geeft de landbouworganisaties gelijk dat een rigoureuze aanpak nodig is. “Doortastende maatregelen moeten van bovenaf worden opgelegd én de pluimveehouders moeten de verzekering krijgen dat ze worden vergoed.”

Voor pluimveehouders is het zenuwslopend dat besmette bedrijven niet kunnen ruimen maar ongewild de besmetting in stand houden. De krant Het Nieuwsblad trok naar de zwaarst getroffen provincie West-Vlaanderen. Een echtpaar pluimveehouders uit Geluwe getuigt: “Bij ons is het zo erg dat de kippen geen enkel ei meer leggen. Onze zes stallen zijn besmet. Er is heel veel sterfte. We wisten dat ziekte in de provincie woedde en we hadden er een panische angst voor.” Zij hadden nog maar net geïnvesteerd in 50.000 nieuwe kippen, moederdieren die eieren leggen voor de broeierij. Naast de 50.000 besmette kippen die verloren zijn, zijn er ook nog de kosten van het voeder en de economische schade achteraf. “Als ons bedrijf wordt geruimd, zullen we zes maanden leeg staan vooraleer we weer aan de slag kunnen. De schade loopt in de honderdduizenden euro's. Ondertussen blijven we voor onze zieke dieren zorgen. Ook moreel is het zwaar.”

Alle andere voorzorgsmaatregelen dan het ruimen van bedrijven worden wél genomen. Daarover is een ministerieel besluit verschenen met maatregelen die meteen van kracht zijn en in heel het land van toepassing. In de eerste plaats wordt de bioveiligheid nog aangescherpt, bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk mensen toegang te geven tot kippenstallen en voertuigen bij het oprijden en verlaten van het erf te ontsmetten. Verder wil men het risico op virusverspreiding door mesttransporten verkleinen. Zolang zoveel besmette bedrijven noodgedwongen actief blijven, vreest Vandenkendelaere dat het dweilen is met de kraan open. En ruimen zal niet gebeuren zolang de sector niet de zekerheid heeft dat het Sanitair Fonds de getroffen bedrijven kan vergoeden. Ook al wordt dit fonds gespijsd met bijdragen van de pluimveehouders zelf, toch zou Europa dit kunnen beschouwen als oneerlijke staatssteun.

Tom Vandenkendelaere schreef de bevoegde EU-commissarissen Hogan en Andriukaitis aan om de knoop in Brussel te ontwarren. “Mocht de kwalificatie van H3N1 als licht pathogeen Europees worden aangepast, kan het dossier bij bevoegd federaal minister Denis Ducarme worden gedeblokkeerd. Dan kan het FAVV in actie treden én kan het Sanitair Fonds worden aangesproken om onze pluimveehouders te vergoeden.” Nog langer wachten, vindt hij geen optie: “Het eerste geval in Noord-Frankrijk is al een feit en ook in Nederland wordt men zenuwachtig. Verkiezingen of niet: men moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Bron: eigen verslaggeving / Het Nieuwsblad

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via