nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.12.2018 VanDrie: Weyts en Ducarme/FAVV wijzen naar elkaar

Het federaal Voedselagentschap (FAVV) is sinds 2014 niet meer bevoegd voor de controles op dierenwelzijn in de slachthuizen, melden zowel het FAVV zelf als federaal minister van Landbouw Denis Ducarme na kritiek van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Deze laatste stelde, naar aanleiding van de beelden die dierenrechtenorganisatie Animal Rights had gemaakt in het slachthuis VanDrie in Hasselt, dat de huidige federale controle door het FAVV niet volstaat.

In de beelden van Animal Rights is onder meer te zien hoe kalveren worden bewerkt met een elektrische veedrijver. "De beelden worden op dit moment onderzocht”, reageerde Vlaams dierenwelzijnsminister Ben Weyts in verschillende media. “Maar als de getuigenissen iets bewijzen, dan is het wel dat de huidige federale controle door het FAVV niet volstaat."

"De controles rond dierenwelzijn worden op basis van instructies van de gewestelijke bevoegde diensten uitgevoerd", reageert het FAVV op de uitspraak van minister Weyts. "Dat hebben de federale en gewestelijke bevoegde ministers afgesproken in een samenwerkingsprotocol." De dierenartsen moeten de gewestelijke diensten inlichten als ze onregelmatigheden vaststellen en het zijn de gewesten die corrigerende maatregelen of sancties opleggen, klinkt het. Het FAVV benadrukt dat het enkel de praktische organisatie op zich neemt en de dierenartsen ter beschikking stelt.

Volgens het Voedselagentschap hebben de dierenartsen wel degelijk onregelmatigheden vastgesteld. "Ze hebben dat ook gerapporteerd aan de Vlaamse bevoegde inspectiedienst, die reeds maatregelen zou genomen hebben", klinkt het. Het FAVV zegt "als goede huisvader" steeds geprobeerd te hebben om mee te werken aan een oplossing voor de controles in slachthuizen, maar roept op om de volledige organisatie van de controle op dierenwelzijn door te geven aan de gewesten, "gelet op de voortdurende controverse".

Ook federaal minister van Landbouw Denis Ducarme wijst erop dat dierenwelzijn sinds de zesde staatshervorming een regionale bevoegdheid is. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarom nodig ik minister Weyts uit zijn verantwoordelijkheid op het vlak van dierenwelzijn volop op te nemen", aldus Ducarme, er ook op wijzend dat het FAVV sinds 1 juli 2014 niet langer bevoegd is voor controles op dierenwelzijn.

Bron: Belga

Volg VILT ook via