nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2018 Varkens positief beïnvloed door ledlicht

Ledlicht heeft naar alle waarschijnlijkheid een positief effect op varkens. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van Wageningen Livestock Research naar de effecten van ledlicht op de technische resultaten en het gedrag van varkens. Het onderzoek is uitgevoerd bij gespeende biggen en bij dragende zeugen tijdens de najaarsdip. “Bij deze dieren is het snelst een positief effect merkbaar”, zegt Marion Kluivers, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. Biggen groeiden sneller en hadden een betere voerconversie. Bij zeugen werd een positief effect op de vruchtbaarheid vastgesteld.

Licht is een vaak verwaarloosd onderwerp in de varkenshouderij. Veel varkens zitten op de minimale hoeveelheid licht die qua duur en sterkte wettelijk verplicht is en de verlichting bestaat veelal uit TL-licht. Uit onderzoek van consultancybedrijf Rofianda blijkt dat licht grote effecten heeft op de gezondheid en gesteldheid van de mens, daarbij maakte de soort verlichting - intensiteit, lichtspectrum en duur - veel uit. Oriënterend onderzoek wijst uit dat ledverlichting ook een positieve invloed zou hebben op varkens.

Ledverlichting zou dus niet enkel een economisch voordeel met zich mee brengen, maar ook het welzijn van de varkens ten goede komen. De kleur en de sterkte zijn makkelijk te sturen waardoor daglicht nagebootst kan worden en dat heeft een positief effect op varkens. “Wij hebben het effect van ledverlichting getest op gespeende biggen en bij dragende zeugen tijdens de najaarsdip”, legt onderzoekster Marion Kluivers van Universiteit Wageningen uit.

“Uit de resultaten bij de biggen blijkt dat wanneer gedurende enkele periodes per dag de lichtsterkte van het ledlicht met daglichtspectrum wordt verhoogd naar 150 Lux, de biggen harder groeien en een gunstiger voerconversie hebben. Tijdens de ‘rustperiodes’ was de lichtsterkte 40 lux.”

Ook bij zeugen is een positief effect gevonden op de vruchtbaarheid, zij het minder sterk dan bij de gespeende biggen. Het onderzoek werd uitgevoerd op het onderzoekscentrum van Universiteit Wageningen en op een praktijkbedrijf. Op het proefbedrijf werd geen verschil gevonden maar op het praktijkbedrijf waren de resultaten met ledverlichting iets beter, alhoewel niet significant.

“Deze resultaten bieden voldoende basis om verder onderzoek te doen naar de positieve effecten van ledlicht op de technische resultaten en het gedrag van varkens”, zegt Marion Kluivers. “Een verdere optimalisering van het lichtregime met een wisselende lichtsterkte gedurende de dag en het zoeken van het juiste spectrum kan de positieve effecten van ledlicht nog vergroten.”

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via