nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2016 "Varkenshouderij houdt de adem in"

Dankzij een sterke heropleving van de varkensprijs sinds mei kreeg de sector weer wat ademruimte, maar een plotse omslag van de marktsituatie en de vrije val van de prijs de laatste weken zorgt opnieuw voor lichte paniek onder varkensboeren. “Is de prijsval de voorbode van veel erger of is het een tijdelijk fenomeen?”, zo vraagt Boerenbond zich af. Het een en ander heeft te maken met een groei van de varkensstapel in de buurlanden en dus een stijgend aanbod. Toch predikt Boerenbond kalmte, want tegen het einde van de maand zou er alweer rust komen op de markt. 

Het najaar is traditioneel een moeilijk moment voor de varkenshouderij. Wanneer de zomer voorbij is, daalt het verbruik van varkensvlees en het aanbod van varkens neemt wat toe. Dit jaar is de prijsval, na een heropleving van de varkensprijs, vrij uitgesproken. Op drie weken tijd verloor de BPG-notering 14,7 cent per kg geslacht en beterschap is nog niet voor meteen, zo weet Boerenbond. Begin oktober nam het aanbod aan levende varkens toe en ook de aflevergewichten stegen. Boerenbond spreekt van “een bubbel” in het aanbod van levende varkens en die doet de prijzen dalen.

“Zodra de prijs daalt, worden er varkens uitgesteld, omdat de slachters speculeren op verdere prijsdalingen”, aldus Boerenbond. “Het gevolg is dat het aanbod extra toeneemt en de prijzen in vrije val gaan. Het is dan wachten op een vermindering van het aanbod vooraleer de markt tot rust komt en zich weer wat herstelt. Een bijkomend gevolg is dat de biggenprijzen meegezogen worden in deze negatieve marktsituatie. Het aanbod van biggen is niet erg ruim te noemen, maar bij dalende varkensprijzen is er vanwege de integratie minder interesse om biggen op te leggen.”

Hoe verwacht Boerenbond dat de situatie zal evolueren? Enerzijds is er de vaststelling dat het varkensaanbod niet alleen bij ons maar ook in Nederland, Denemarken en Frankrijk gestegen is. Anderzijds is de inlandse afzet van varkensvlees vrij normaal voor de tijd van het jaar. Ook de export blijft het goed doen, wat betekent dat de onderstroom nog vrij positief is. De export van Europees varkensvlees naar China heeft wel af te rekenen met toenemende concurrentie vanuit de VS.

“De verwachting is dat het aanbod zich tegen het einde van deze maand zal stabiliseren en er rust komt op de markt”, zo klinkt het. “Op iets langere termijn wordt een lichte daling van de varkensproductie verwacht. De afbouw van de zeugenstapel die zich eind vorig jaar en begin dit jaar voltrok, zou nu toch stilaan zichtbaar moeten worden en zich vertalen in een daling van het aanbod.”

Bron: Boerenbond.be

Volg VILT ook via