nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.06.2018 "Varkenshouderij kan niet meer mee met Duitsland"

Wat je als varkenshouders voor je varkens krijgt hangt af van de optelsom van de basisnotering en de toeslag. De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV) onderzocht of en in welke mate de basisnoteringen in België en Duitsland gelijke tred houden. Uit de resultaten blijkt dat de Belgische varkenshouders hun achterstand ten opzichte van hun Duitse collega’s groter zien worden. En dus moeten we ons dringend vragen stellen over de concurrentiekracht van de Belgische varkensketen, aldus de VPOV. 

Uit een analyse van de VPOV blijkt dat de kloof tussen de leidende Duitse notering (VEZG) en de leidende Belgische notering (BPG), het voorbije jaar sterk is toegenomen. “Je zou kunnen zeggen dat in de periode vóór 2013 de spread systematisch toenam, wat werd gecompenseerd door een systematisch stijgende toeslag”, zo luidt de analyse. “Vanaf 2013 zagen we echter een zekere stabilisering, tot en met 2015. In 2016 nam de spread opnieuw toe, om eind 2016 opnieuw iets te dalen. Vanaf de tweede helft in 2017 neemt de spread echter systematisch toe. Maar we zien nu zelfs een verschil van bijna 3 eurocent met nauwelijks één jaar geleden.”

“Dit betekent dus dat de Belgische varkenshouders hun achterstand ten opzichte van hun Duitse collega’s zien vergroten”, zo stelt de VPOV vast. De varkenshouders veronderstellen dat dit gedeeltelijk kan te maken hebben met de aanpassing van het AutoFOM-masker in Duitsland, met een mogelijk effect van 0,5 eurocent. “Ook de conjunctuur speelt een rol”, vervolgt VPOV. “Indien de varkensmarkt onder stoom staat, houdt België meer gelijke tred met Duitsland. En omgekeerd, als de varkensmarkt kwakkelt, zien we de spread toenemen. Maar ook hier, is dit effect eerder beperkt tot pakweg 0,5 eurocent.”

“Maar dan blijven we nog altijd met 2 eurocent die niet kan verklaard worden”, zo luidt de redenering. “Kan het zijn dat we als Belgische keten concurrentiekracht verliezen ten opzichte van onze belangrijkste concurrent(en)? Kan het zijn dat de waardecreatie in de varkensvleesketen terrein verliest met onze belangrijkste concurrenten? Of kan het zijn dat de concurrentie minder speelt op de Belgische markt, waardoor de Belgische varkenshouders niet meer ‘de juiste prijs’ krijgen. Wie kan deze vragen beantwoorden? Het is als prijsnemer belangrijk om de antwoorden te kennen van onze ketenpartners op deze vragen.” 

Bron: Varkensbedrijf / VPOV

Volg VILT ook via