nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.05.2017 Varkenshouders kunnen financieel weer op adem komen

De varkenshouderij haalt vaak het nieuws omdat het slecht gaat in de sector. Boer&Tuinder, het ledenblad van Boerenbond, belicht nu dat de rendabiliteit al enkele maanden tevreden stelt. De zeugenhouders hebben een beter eerste kwartaal achter de rug dan velen zich kunnen herinneren. Vleesvarkenshouders profiteerden nog niet. Zij hebben hun biggen duurder moeten inkopen en het is nog afwachten of de hoge biggenprijzen zich zullen vertalen in dure vleesvarkens. De kanttekening die Boerenbond bij het marktvertrouwen plaatst, is de afhankelijkheid van een sterk toegenomen export naar China.

Het hoeft niet altijd slecht nieuws te zijn over de varkenshouderij. De rentabiliteitsbarometers kleuren groen, kopt Boer&Tuinder. Het eerste kwartaal van 2017 stemt de varkenshouders hoopvol, want algemeen is de rentabiliteit momenteel zeer bevredigend. De slachthuizen vragen volop naar varkens en de biggen zijn zeer gegeerd. Voor zeugenhouders was het eerste kwartaal meer dan dubbel zo lonend als het gemiddelde in die eerste drie maanden de voorbije vijf jaar. Doordat 2015 en 2016 uitzonderlijk slecht waren, is dit wel wat te rooskleurig.

Anders dan voor de biggenproducenten is het eerste kwartaal voor vleesvarkenshouders vaak het moeilijkste. Door de oplopende biggenprijzen moeten zij duurder inkopen en meestal wachten tot na de winter vooraleer de varkensprijzen aantrekken. Ook voor hen is het eerste kwartaal wel beter dan gemiddeld, al is het nog afwachten of de hoge biggenprijzen zich zullen vertalen in dure vleesvarkens. De gesloten bedrijven hebben het voordeel dat ze geen biggen hoeven aan te kopen, maar een productieronde duurt voor hen wel langer. Op basis van de berekeningen voor het eerste kwartaal doen zij het ook al beter dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren.

Boerenbond plaatst één kanttekening bij de betere rentabiliteit en conjunctuur in de sector. Die is niet gebaseerd op een lagere varkensstapel in de EU, maar op een sterk toegenomen export naar China. “Dat land neemt momenteel bijna driemaal zoveel varkensvlees op dan wat Rusland importeerde. Van de Europese varkensvleesexport gaat 54 procent naar China”, vertelt Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck.

De betere prijs en prijsverwachtingen worden dus aangestuurd door een motor die de sector niet in handen heeft. Wytynck: “Wanneer die motor zou gaan sputteren, kan dat snel zware gevolgen hebben voor onze prijsvorming. Voorzichtigheid blijft dus geboden. Bij betere prijzen je liquiditeitspositie verbeteren door eerst weer reserve op te bouwen alvorens nieuwe plannen te maken, is dan ook meer dan een goede raad.”

Bron: Boer&Tuinder

Volg VILT ook via