nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.11.2018 Varkenspest: besmette zone wordt opnieuw gedefinieerd

Na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in België eerder dit jaar, werd er onmiddellijk een ‘besmette zone’ van 63.000 hectare afgebakend. Met het ingaan van een nieuw uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie wordt deze besmette zone vervangen door twee aparte zones : een ‘zone I’ en een ‘zone II’. “Deze nieuwe beslissing van de Europese Commissie is noch te wijten aan een verslechtering van de toestand bij de wilde everzwijnen, noch aan een verhoogd risico”, benadrukt het Voedselagentschap. “Alle varkensbedrijven zijn overigens vrij van het virus.”

Op 13 september werd de Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij twee everzwijnen in de provincie Luxemburg. Na die ontdekking heeft de Europese Commissie - na overleg met de federale en de regionale Waalse autoriteiten - een ‘besmette zone’ van 63.000 hectare afgebakend. “De grenzen van deze zone werden bepaald rekening houdend met de epidemiologie van het varkenspestvirus, het leefgebied van de everzwijnen, de bebossing en de bestaande natuurlijke of kunstmatige barrières”, licht het Voedselagentschap toe.

Die ‘besmette zone’ wordt op basis van de Europese wetgeving en na overleg met de federale en de Waalse autoriteiten, vervangen door twee aparte zones. “Vanaf nu spreken we over zone I en zone II”, aldus het FAVV. Zone II wordt beschouwd als een hoge risicozone en stemt overeen met de huidige kern- en bufferzone - die behouden blijven op Belgisch niveau. Zone I, waar het risico lager is, wordt opgedeeld in een zuidelijk en noordelijk segment. Het zuidelijke deel stemt overeen met de huidige ‘versterkte observatiezone’ - die ook behouden blijft op Belgisch niveau. In noordelijke richting wordt de huidige ‘besmette zone’ uitgebreid met een nieuwe zone, de zogenaamde ‘bewakingszone’.

In de nieuwe bewakingszone zijn 16 varkensbedrijven actief, waarvan één afmestbedrijf met een capaciteit van meer dan 1.000 varkens. “Hoewel er enkele bijkomende maatregelen genomen moeten worden, is het niet nodig om de aanwezige gedomesticeerde varkens te slachten”, laat het FAVV weten. “In de praktijk is er op nationaal niveau geen enkele nieuwe beperking van toepassing op levende varkens, varkensvlees en producten op basis van varkensvlees.”

Meer info: http://www.favv.be/avp/actualiteit/belgie/

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: FAVV

Volg VILT ook via