nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.06.2019 VBO: "Til Belgisch klimaatbeleid naar een hoger niveau"

De klimaatdoelstelling die Europa ons land oplegde voor de niet-ETS-sectoren die buiten het emissiehandelssysteem vallen, namelijk een daling van de CO2-uitstoot met 35 procent tegen 2030, is haalbaar maar wordt erg moeilijk. Een verhoging van de doelstelling, zoals geopperd wordt, is niet realistisch. Dat blijkt uit een rapport van de Boston Consulting Group in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het ontwerpplan dat België bij de Europese Commissie indiende, kreeg een onvoldoende van Brussel omdat de CO2-uitstoot met de maatregelen die daarin staan geen 35 procent maar slechts 13 procent daalt.

Als ons land de klimaatdoelstelling voor de niet-ETS-sectoren (zoals transport, landbouw, bouw en afvalverwerking) wil halen, moeten volgens de Boston Consulting Group "aanzienlijke investeringen gebeuren en verschillende obstakels overwonnen worden". Positief is volgens het onderzoeksbureau wel dat bij ongewijzigd beleid er al behoorlijk wat emissiereducties zullen plaatsvinden. De “spontane” reductie wordt op 12 miljoen ton geraamd.

Een reductie van 36 miljoen ton CO2 is volgens het rapport in België mogelijk tegen 2030, maar "allesbehalve evident". De bijkomende vermindering van 24 miljoen ton zal investeringen vergen ten belope van 25 tot 35 miljard euro, of jaarlijks iets minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De investeringsnoden zijn het hoogst bij de gebouwen (12 tot 18 miljard euro), en sommige investeringen moeten zo snel mogelijk gebeuren, zoals laadpalen voor elektrische wagens.

"Het is niet overdreven om te stellen dat België voor een enorme uitdaging staat", klinkt het bij de opdrachtgever voor de studie, het VBO. "In de niet-ETS-sectoren, waarvoor er een nationale doelstelling geldt, is er de voorbije jaren amper vooruitgang geboekt. De BCG-studie toont nochtans aan dat er wel hefbomen zijn, zoals diepgaande renovatie van gebouwen en de uitrol van elektrische mobiliteit."

Gelet op de bijkomende maatregelen die nodig zullen zijn om de 2030-doelstelling te halen, bepleit VBO een verbetering van het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Vooralsnog is dat “onvoldoende coherent, onderbouwd en concreet”, zo luidt de kritiek. De Europese Commissie berekende dat ons land met het voorliggende plan 13 procent minder CO2 uitstoot tegen 2030, en niet de beloofde 35 procent.

Inzake de productie van energie uit hernieuwbare bronnen is België evenmin een goede leerling (18,3% tegen 2030 terwijl de EU in zijn geheel 32% ambieert), maar ontbreekt een stok achter de deur. Die is er volgens professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent) wel wat de CO2-uitstoot betreft. “Halen we de reductie van 35 procent niet, dan kan de Europese Commissie naar het Hof van Justitie stappen met mogelijk boetes tot gevolg.”

Bron: Belga / VRT NWS

Volg VILT ook via