nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.04.2017 VBT zette in 2016 volop in op nieuwe exportmarkten

Wat de gevolgen zijn van een sector die te sterk focust op een beperkt aantal exportmarkten, werd halfweg 2014 pijnlijk duidelijk voor de Belgische groente- en vooral fruitsector. Vandaar dat het Verbond van de Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) actief meewerkt aan het bewerken en aanboren van nieuwe exportmarkten. In 2016 werd onder meer werk gemaakt van markttoegang in Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, de Filipijnen, Indonesië, Israël, Mexico, Thailand, Vietnam, Japan en de VS, zo blijkt uit het jaarverslag 2016 van VBT.

Via overleg, intern met de leden en extern met diverse organisaties, volgt VBT de ontwikkelingen in producttechnische, logistieke en handelsvoorwaarden mee op. Het verbond kan daarvoor rekenen op samenwerking met het Voedselagentschap, de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, de eigen leden, Fresh Trade Belgium, onderzoeksinstellingen en het bevoegde Europese Directoraat-Generaal. “Want bepaalde landen stellen specifieke fytosanitaire eisen of eisen op vlak van residubepalingen. Markttoegang is pas mogelijk nadat het land van bestemming een Pest Risk Assessment heeft uitgevoerd en de betrokken operatoren sectorale procedures hebben uitgewerkt”, stelt VBT.

De exportinspanningen die in de loop van 2014 zijn opgestart, hebben voor een aantal landen al resultaat opgebracht. Naar Canada worden momenteel al tomaten en peren uitgevoerd, al is de uitvoer van peren onderhevig aan strikte voorwaarden en voor een bepaalde proefperiode. Ook naar China worden al peren uitgevoerd en in Indonesië kreeg de Belgische fruit- en groentesector ook al voet aan de grond, hoewel dat wel wat voeten in de aarde heeft gehad. Momenteel is er markttoegang voor appels, peren, prei en witloof en wordt gewerkt aan een dossier voor uien. Ook naar Japan worden al Belgische groenten uitgevoerd.

Daarnaast zijn er ook heel wat lopende dossiers. Vrij ver gevorderd zijn de exportdossiers met Colombia. In dat land is er interesse in Belgisch hardfruit. Voor peren heeft VBT de nodige technische dossiers opgemaakt, die zijn goedgekeurd door het Voedselagentschap, maar het is nog wachten op toestemming van de Colombiaanse autoriteiten. Ook voor appels werd deze procedure doorlopen en er wordt verwacht dat hier het snelst resultaat bereikt zal worden.

Hetzelfde geldt voor het dossier dat werd opgemaakt voor de uitvoer van appels naar de Filipijnen en van hardfruit naar Thailand. Ook hier is het de overheid van het invoerland die zich nog moet uitspreken. In Vietnam, waar het enkel gaat over peren, moet de Belgische fruitsector ook nog even wachten op goedkeuring door de betrokken Vietnamese overheid. Voor export van hardfruit naar Israël hebben de bevoegde Israëlische overheidsdiensten het licht reeds op groen gezet. Nadat een sectorprocedure werd opgemaakt door VBT, wordt de export onder strikte voorwaarden voorbereid.

In samenwerking met acht Europese lidstaten werd ook werk gemaakt van export van hardfruit naar de Verenigde Staten. Hoewel in september vertegenwoordigers van het Amerikaanse landbouwministerie een bezoek brachten aan de Belgische hardfruitsector, blijft een definitieve beslissing over markttoegang uit. Voor de export van groenten naar China ligt de bal in het kamp van de Belgische instanties. Zo werd door de sector een technisch dossier ingediend bij het Voedselagentschap. Na opmerkingen van het agentschap werd het dossier eind 2016 opnieuw ingediend en nu is het nog wachten op antwoord van het FAVV.

Er zijn ook een aantal dossiers die nog in het beginstadium verkeren. Met Brazilië wordt volop onderhandeld over een handelsprotocol voor peren. Ook met Chili lopen er nog onderhandelingen over invoereisen voor appels en peren. Mexico toonde eveneens interesse in Europees hardfruit, maar ook hier is het wachten op verdere vooruitgang in het bilateraal overleg en op definitieve importeisen. Tot slot blijft VBT ook alert voor een mogelijke heropening van de Russische markt. “Van zodra er vooruitzichten zijn dat de markt zal heropenen, zal in overleg met de leden en de betrokken overheidsdiensten, de technische voorbereiding uitgewerkt worden”, klinkt het in het VBT-jaarverslag.

Meer informatie: Jaarverslag VBT 2016

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Volg VILT ook via