nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.02.2016 VDAB biedt antwoord op alle vragen rond seizoenarbeid

Hoe lang kan je een seizoenarbeider tewerkstellen? Is er verschil tussen de sectoren? Op welk loon hebben ze recht en wie komt in aanmerking om op je bedrijf aan de slag te gaan? Het zijn vragen die regelmatig gesteld worden, maar waarop heel wat landbouwers niet altijd het juiste antwoord kennen. VDAB, de publieke tewerkstellingsdienst voor Vlaanderen, kent die antwoorden wel en zet je graag op de juiste weg.

Vooraleer je externe werkkrachten aantrekt om een handje toe te steken tijdens de piekperiodes op je bedrijf wil je graag weten onder welke voorwaarden dat precies kan. Wie kan er bij jou aan de slag als seizoenarbeider? Het Servicepunt Fruit – vroeger bekend als ‘fruitcel’ – van de VDAB helpt je er graag mee verder. Het Servicepunt sensibiliseert en informeert werkzoekenden die aan de slag willen als seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw, verspreidt vacatures en brengt via brochures werkgevers op de hoogte van de wetgeving omtrent seizoenarbeid. 

Zo kom je onder meer te weten dat werknemers die al een job hebben maximaal 65 dagen per jaar mogen werken als seizoenarbeider. In de witloof- en champignonteelt is dat 100 dagen per jaar. Jobstudenten mogen maximaal 50 dagen per jaar aan de slag en voor gepensioneerden is een loonplafond vastgesteld. Om de loonkost te verlagen zijn heel wat maatregelen voorzien bij vaste aanwerving. Per activiteit is ook een minimumloon bepaald.

Meer info: VDAB 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via