nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.12.2015 Veehouder kan sneller informatie putten uit slachtdata

De Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) voorziet vleesvee- en varkenshouders in de slachtgegevens van hun dieren. Vanuit de sectoren was er vraag naar een eenvoudigere weergave van de slachtresultaten zodat I.V.B. werk heeft gemaakt van een nieuwe website. Op een meer overzichtelijke manier – en nog steeds gratis – kunnen producenten de individuele en gegroepeerde gegevens van de in België geslachte runderen en varkens raadplegen. Een nieuwe rekentool laat toe om dieper te graven in interessante data. Zo kan de veehouder de prijs die hem betaald is omrekenen naar de prijs per kilo geslacht gewicht. Behoren ook tot de mogelijkheden: de dagelijkse groei en het slachtrendement becijferen.

De vernieuwde website van I.V.B., www.ivb-interprof.be, geeft nog steeds gratis alle individuele en gegroepeerde slachtgegevens weer van runderen en varkens die geslacht worden in België. Het verschil met vroeger is dat de website eenvoudiger en gebruiksvriendelijker werd. Producenten dienen slechts in te loggen met hun vertrouwde gebruikersnaam en paswoord om het verloop van hun veestapel te consulteren. Via een eenmalige instelling is het zelfs mogelijk om nieuwe slachtgegevens automatisch in de mailbox te ontvangen zodra deze beschikbaar zijn. Dankzij het responsieve design is de website ook gemakkelijk te raadplegen via tablet of smartphone.

Via een recent ontworpen rekentool biedt de website ook de mogelijkheid om extra gegevens in te brengen (levend gewicht, ontvangen prijs, enz.) om nuttige informatie te verkrijgen over de prijs per kilo geslacht gewicht, het slachtrendement, de dagelijkse groei, vergelijkbare prijzen voor een andere aanbiedingsvorm (warm of koud karkasgewicht). Deze data kan de veehouder aanwenden in de selectie van zijn veestapel en het management van zijn bedrijf. Op de website vind je ook statistische overzichten die de veehouder toelaten om het eigen bedrijf te vergelijken met het Vlaamse gemiddelde.

I.V.B. is erkend door de Vlaamse overheid om de database van de classificatieresultaten van geslachte runderen en varkens te beheren én beschikbaar te stellen aan de producenten. De organisatie is ook gemachtigd om controles uit te voeren in de slachthuizen die gelegen zijn op Vlaams grondgebied. De werking van I.V.B. wordt gefinancierd door een bijdrage die de producenten betalen en die door de slachthuizen geïnd wordt per geslacht rund en vleesvarken. In ruil voor deze bijdrage hebben veehouders recht op de classificatieresultaten van de runderen of varkens die ze lieten slachten, resultaten die door de slachthuizen elektronisch aan I.V.B. bezorgd worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via