nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.06.2017 Veldbevrijders vragen om te kappen met ggo-populieren

Actievoerders van Field Liberation Movement (FLM) kleefden vrijdagochtend stickers met slogans tegen ggo-populieren aan de ramen van het gebouw in Brussel waar het kabinet van minister Schauvliege gevestigd is. De ‘veldbevrijders’ willen dat Vlaanderen de ggo-populieren op een proefveld in Wetteren kapt en niet langer investeert in dit onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. “We vragen de minister om publiek geld voor onderzoek te besteden aan echte oplossingen”, zegt de organisatie die in 2011 naam en faam verwierf met een vernielzuchtige protestactie tegen een veldproef met ggo-aardappelen, ook in Wetteren.

“Het produceren van biobrandstof met het hout waarvoor deze bomen van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zouden dienen is een vergissing”, zeggen de actievoerders die wijzen op gevolgen voor mens en milieu. “De productie van biobrandstoffen heeft grote negatieve gevolgen: op sociaal vlak komen de gigantische monoculturen in concurrentie met voedingsgewassen en inzake milieu wordt de biodiversiteit weer opgeofferd.” Wie wil weten waarom ggo-populieren een “valse klimaatoplossing” zijn, krijgt van FLM het advies om deze Franstalige YouTube-video te bekijken. 

Daarnaast is Field Liberation Movement bezorgd omdat de Vlaamse overheid zou meedoen aan de “race op patenten op leven”. Het gunstig advies voor de veldproef van de Bioveiligheidsraad heeft voor de actievoerders weinig waarde omdat de raad in hun ogen onafhankelijkheid mist. FLM vindt het zeer verontrustend dat patenten genomen worden op courante bomen zoals populieren door deze genetisch te manipuleren. “Dit is wat VIB doet, met toestemming van mevrouw Schauvliege”, klinkt het, met daaraan gekoppeld het advies om onderzoek naar agro-ecologische landbouw te bevorderen en in de regering te werken aan plannen voor een lager energieverbruik.

In Vlaanderen gebeuren sedert 2009 veldproeven met genetisch gewijzigde populieren, eerst in Zwijnaarde en sinds 2014 in Wetteren. Op die tweede locatie loopt het onderzoek nog tot 2021 en zijn er bomen geplant waarvan de houtproductie door een andere ligninesamenstelling geschikter is voor de biogebaseerde economie. FLM laat uitschijnen dat de ggo-populier zal dienen voor biobrandstofproductie, maar VIB schermt met een meer hoogwaardige toepassing in de vorm van bioplastics en andere bio-afbreekbare materialen. Vandaag wordt meestal zetmeel uit voedingsgewassen als maïs gebruikt als grondstof daarvoor. Het hout van populieren is mogelijk een interessant alternatief omdat populieren snel groeien, ook op drassige gronden die minder geschikt zijn voor landbouw.

Het zijn de suikerpolymeren cellulose en hemicellulose uit het hout die de grondstof kunnen vormen voor bio-afbreekbare materialen. De lignine die het hout zijn stevigheid geeft, moet afgebroken worden om die suikers beschikbaar te stellen. De afbraak van lignine is moeilijk en op de koop toe milieuonvriendelijk indien chemicaliën zoals loog gebruikt worden. De VIB-onderzoeksgroep van professor Wout Boerjan doet al jaren onderzoek naar het proces waarbij lignine gevormd wordt. Collega-onderzoekers van het Franse landbouwonderzoeksinstituut INRA in Orléans zijn erin geslaagd om populieren te maken met een andere lignine-samenstelling in het hout. In samenwerking met INRA test VIB deze populieren in Wetteren vanwege de nabijheid van de pilootfabriek van Bio Base Europe in de Gentse haven. Daar gebeuren de omzettingsproeven op het hout.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Field Liberation Movement

Volg VILT ook via