nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.09.2017 Veldverkenners zoomt in op ruimtelijk beleid

In het nieuwe themaboekje van Veldverkenners wordt het ruimtelijk beleid van Vlaanderen onder de loep genomen. Hoe ziet Vlaanderen er vandaag uit? Waarom is open ruimte belangrijk? Welk Vlaanderen willen we? En hoe bereiken we dat? Zoals gewoonlijk wordt het thema op een toegankelijk manier benaderd, met praktische voorbeelden, aantrekkelijke illustraties en vlot leesbare teksten.

In het boekje ‘Op zoek naar ruimte’ schetste Veldverkenners het huidige Vlaamse woonmodel en de gevolgen daarvan. “Vlaanderen is zo’n 1,36 miljoen hectare of 13.682 km² groot. Met 6,4 miljoen inwoners nemen we daarvan een derde in beslag voor onze woningen, werkplaatsen, recreatie- en sportparken, wegen, tuinen, parkings, enzovoort. Dat ‘ruimtebeslag’ groeide het afgelopen decennium met 6 hectare per dag. Je leest het goed: per dag. En dat is dan al een verbetering tegenover eind vorige eeuw, want toen verdween elke dag gemiddeld 12 hectare open ruimte per dag”, klinkt het.

Desondanks hebben we in Vlaanderen volgens Veldverkenners nog open ruimte om trots op te zijn. “Zo’n 67 procent van het grondgebied om precies te zijn. Landbouw speelt daarin een belangrijke rol. De grootste brok open ruimte bestaat immers uit akkers, weides en andere cultuurgrond (71,9%).” Toch blijkt landbouw niet onaantastbaar te zijn in agrarisch gebied. Zo’n 19 procent van het landbouwgebied wordt gebruikt voor niet-agrarische doeleinden, bijvoorbeeld als hobbypaardenweide of als tuin. Fenomenen die in het boekje kort worden toegelicht.

Verder worden in het boekje de verschillende ecosysteemdiensten van de open ruimte besproken en wordt stilgestaan bij het nieuwe ruimtelijk beleid dat Vlaanderen voorbereidt. Welk Vlaanderen wil de overheid volgens het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen? En hoe wil het dat bereiken? De antwoorden uit het Witboek worden tot slot tastbaar gemaakt aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Twee keer per jaar brengt Veldverkenners, het publieksmedium van VILT, een boekje uit over een landbouwgerelateerd thema. Alle edities zijn beschikbaar op .  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via