nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.12.2017 Velt hoopt op nog meer samentuin-plezier in 2018

Kort voor het jaareinde heeft minister Joke Schauvliege 225.000 euro uitgetrokken voor de realisatie van 16 volkstuinprojecten. Tuindersvereniging Velt hoopt dat er nog veel mogen bijkomen, en wenst elke Vlaamse gemeente in 2018 een tuin waar inwoners met veel plezier samen kunnen tuinieren. Velt spreekt zelf van ‘samentuinen’, die het ecologisch en sociaal weefsel in hun buurt versterken. Lokale Velt-groepen beheren ondertussen al 46 van zulke samentuinen. Daarnaast begeleidde de vereniging de voorbije jaren meer dan 60 initiatieven van derden.

Sinds 2011 ondersteunt de Vlaamse overheid de aanleg van volkstuinen. Deze maand heeft minister Schauvliege nog een aanzienlijk bedrag besteed aan de realisatie van 16 nieuwe projecten. Tien daarvan ontvingen het plafondbedrag van 15.000 euro. De helft van de ingediende projecten zullen in de provincie West-Vlaanderen gerealiseerd worden. Volgens de minister blijft de behoefte aan volkstuinen groot.

Tuindersvereniging Velt wil dat graag beamen, en juicht de ondersteuning door de overheid toe. “Naast de 46 samentuinen die zich officieel bij Velt aansloten, begeleidden we de voorbije jaren meer dan 60 initiatieven van buurtbewoners, gemeenten en OCMW’s. We hielpen hen bij de uitbreiding of de ecologische inrichting van hun volkstuin”, zegt Dorien Pelckmans, coördinator Samentuinen bij Velt.

De vereniging helpt bij het opstellen van het subsidiedossier zonder daar lidmaatschap voor in de plaats te eisen. In de projectoproep van de Vlaamse Landmaatschappij staat samenwerking met de welzijnssector of met jongeren de laatste jaren centraal. Deze extra dimensie sluit volgens Velt goed aan bij de eigen missie als sociaal-culturele vereniging. Pelckmans licht toe: “Voor Velt zijn samentuinen dé plek waar je met een diverse groep mensen samen ecologisch tuiniert en geniet van de gezonde oogst.”

Voor de realisatie van nieuwe projecten ontwikkelde Velt een uitgebreid begeleidingstraject. “In het technische luik gaan we aan de slag met een uitgebreid stappenplan, advies over de bodemvruchtbaarheid, de inrichting en de materiaalkeuze”, vervolgt Dorien Pelckmans. “Daarnaast gaat er veel aandacht naar de begeleiding van de tuiniers. Dat kan gaan van de verzorging van de infoavond, over de coaching van de trekkersgroep tot een uitgebreid educatief programma over ecologisch tuinieren voor alle tuiniers. De hele begeleiding is steeds op maat van de lokale groep.”

Eén van die samentuinen werd in 2016 opgericht in Hoogstraten. De lokale Veltafdeling sloeg de handen in elkaar met het OCMW. Ook in 2017 genoten er 14 tuiniers van de opbrengst én de contacten uit hun samentuin. Mensen van diverse origine en met een verschillende moedertaal vinden er elkaar. Voor de educatieve begeleiding werkte een ervaren Velt-lesgever samen met de gespecialiseerde organisatie CEDES een gans nieuw traject uit, op maat van de doelgroepen. Zo is bijvoorbeeld de theorie achter het ecologisch tuinieren geïntegreerd in de praktijk in de tuin. Heldere fiches tonen de goede tuinpraktijken in één oogopslag.

Bij Velt zien ze het als een mooi voorbeeld van hoe je de drempel kan verlagen voor al wie in 2018 en ook daarna nog ecologisch en sociaal wil tuinieren. De vraag naar een plekje in een samentuin blijft naar verluidt groot. Velt hoopt dat minister Schauvliege volgend jaar opnieuw budget vrijmaakt voor nieuwe samentuin-initiatieven.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Velt

Volg VILT ook via