nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.12.2017 Verbod op thuis slachten in Brussels gewest

Om het dierenwelzijn maximaal te garanderen, wordt thuis slachten binnenkort verboden in het Brussels gewest. De commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement schaarde zich unaniem achter een ontwerp van ordonnantie van staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets. De tekst moet nu nog door de plenaire vergadering goedgekeurd worden. Vanwege de link met onverdoofd slachten door religieuze geloofsgemeenschappen ligt het politiek gevoelig.

Het thuis doden en slachten van schapen, geiten, gekweekt wild en varkens stelt risico's op het vlak van dierenwelzijn, luidt het in de memori. Particulieren hebben doorgaans niet de vereiste kennis en ervaring om dit volgens de regels te doen en beschikken ook niet over de uitrusting die een slachthuis heeft. Toch was thuis slachten tot op vandaag niet verboden in Brussel.

Liesbet Dhaene (N-VA) steunt het verbod op thuisslachtingen, "maar met 'totaalverbod op thuis slachten' geeft staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets verkeerdelijk de indruk dat de geesten in de Brusselse regering rijpen ten aanzien van een totaalverbod op ritueel onverdoofd slachten". Ze wijst erop dat de ordonnantie enkel het 'verdoofd' thuis slachten verbiedt. "Het 'onverdoofd' thuis slachten is immers al langer verboden", aldus de N-VA'ster.

Het is duidelijk dat de regeringspartijen PS en cdH niet willen weten van een Brussels totaalverbod op onverdoofd slachten, stelt Dhaene. De woordvoerder van Bianca Debaets erkent dat de staatssecretaris voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten zoals in Vlaanderen en Wallonië. Ze pleit er bij de coalitiepartners voor om eenzelfde houding aan te nemen. "We hopen dat de geesten rijpen", besluit de woordvoerder.

Bron: Belga

Volg VILT ook via