nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.09.2016 Verbranding gewasresten verontreinigt de lucht in China

Aan de hand van satellietbeelden hebben Belgische wetenschappers ontdekt dat de verbranding van gewasresten op akkers de belangrijkste oorzaak is van de zeer slechte luchtkwaliteit in juni in het noorden van China. In het Chinees Laagland in het noordoosten van China wonen meer dan 300 miljoen mensen. Het is één van de grootste landbouwgebieden op aarde en omvat een derde van het vruchtbare land van China, met tarwe en maïs als belangrijkste gewassen. Gewasresten verbranden, is er een veel voorkomende landbouwmethode. Zo worden in juni, na de tarweoogst, de velden schoon gemaakt voor de volgende teelt.

Vorsers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) onderzochten in samenwerking met wetenschappers van de ULB, het KNMI (Nederland) en de Universiteit van Peking (China) het verbranden van gewasresten in het Chinese Laagland. Zij maakten hiervoor gebruik van acht jaar aan waarnemingen met satellietinstrumenten.

Deze branden en hun impact op de luchtkwaliteit zijn voor het eerst onder de loep genomen aan de hand van kaarten die de verspreiding van het gas formaldehyde illustreren. De onderzoekers stelden vast dat de uitstoot veroorzaakt door akkerbranden tussen de vijf en tien keer hoger ligt dan eerdere schattingen gebruikt in modellen, en ten minste dubbel zo hoog als de waarden in de emissie-inventaris die gebaseerd is op de meest recente statistische gegevens.

In juni, toen het probleem met luchtverontreiniging het grootst was, bleek formaldehyde in veel grotere hoeveelheden aanwezig dan in de andere maanden. Dit komt door de akkerbranden. De Belgische onderzoekers konden aantonen dat de organische polluenten afkomstig van deze akkerbranden minstens even belangrijk zijn als de emissies van alle andere menselijke activiteiten in de vlakte van China samen. Met alle negatieve gevolgen van dien voor de volksgezondheid.

De studie wijst op de dringende noodzaak om de landbouwpraktijken in dit gebied aan te pakken, besluit de federale wetenschappelijke instelling. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Scientific Reports.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: BIRA

Volg VILT ook via