nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2017 Verkoop van machines voor graswinning houdt beter stand

Terwijl de verkoop van machines aan akkerbouwers en loonwerkers klappen kreeg in 2016 houdt de markt voor graslandmateriaal beter stand. Weliswaar daalt het aantal verkochte schudders, maar maaiers werden er net meer verkocht en de wikkelaars (achterop een pers of als individuele machine) kenden in 2016 hun beste verkoop ooit. Zelfs de verkoop van zelfrijdende hakselaars – een investering ter grootte van een chique villa – hield vorig jaar stand. Er werden er 36 aangeschaft door loonwerkers, maar 2017 kondigt zich slechter aan voor de Fedagrim-leden die deze machines op de markt brengen.

Wanneer er op landbouwbedrijven weinig geld verdiend wordt, dan valt er ook weinig uit te geven. De 20 jaar oude zaaimachine en die olie lekkende tractor moeten dan noodgedwongen nog een jaartje langer dienstdoen. Dat was de realiteit in een jaar als 2016 dat zowel voor akkerbouwers als voor veehouders niet goed was. De verkopers van landbouwmachines hebben dat gevoeld in hun verkoopcijfers. Tijdens Agribex toonden ze zich optimistischer over 2017, maar het al dan niet weer aantrekken van de verkoop is erg machineafhankelijk.

Over het algemeen vindt graslandmateriaal makkelijker een nieuwe eigenaar dan machines voor akkerbouwdoeleinden. Zo meldt Fedagrim, de sectorfederatie van de toeleveranciers van machines, in zijn economisch jaardossier een licht gestegen verkoop van maaiers. In 2016 zijn er 609 verkocht, voornamelijk in de lift gedragen maaiers van 2,8 meter breed of meer. Het pas gemaaide gras moet vervolgens open geschud worden, en 401 veehouders en loonwerkers schaften zich daarvoor een nieuwe schudder aan. De markt kromp in 2016, en tijdens de eerste jaarhelft van 2017 viel de verkoop nog harder tegen. Gedragen schudders met een werkbreedte van meer dan 5,4 meter maken driekwart van de verkopen uit.

Kort voor het hakselen of persen wordt het gras op een zwad gelegd met een hark. In 2017 daalt de verkoop sterk, maar in 2016 zijn er 455 verkocht. Ondanks de slechte melkprijs zijn dat er nauwelijks minder dan het jaar voordien. Gebruikers zijn meestal op zoek naar meer capaciteit zodat ze de hakselaar van de loonwerker voor kunnen blijven met harken. Daartoe volstaat een één-rotor-hark niet langer, wat zich vertaalt in een halvering van de verkoopcijfers sinds 2011. De harken met meerdere rotoren, waarmee je in enkele uren tijd een grote grassnede klaar kan leggen voor de hakselaar, winnen terrein. De voorbije vijf jaar is de verkoop ervan met 49 procent toegenomen.

Onder de pijp van de hakselaar rijdt een silagewagen mee om het gehakselde gras op te vangen, tenzij rundveehouder en loonwerker het oprapen van gras verkiezen boven het hakselen ervan. In 2016 was er weer meer interesse in opraapwagens en werden er 39 machines verkocht. Dit jaar valt de verkoop veel zwakker uit. De markt voor zelfrijdende hakselaars bleef in 2016 stabiel met 36 verkochte stuks. Bij het begin van deze zomer stond de teller nog maar op 21 nieuwe exemplaren. De verkoop van de bijbehorende silagewagens is ingestort in 2016 en herstelt zich vooralsnog niet. Ter vergelijking, in 2016 werden 33 nieuwe silagewagens in gebruik genomen terwijl het er in 2015 meer dan dubbel zoveel (76) waren.

Gras kan ook geperst en gewikkeld worden in balen in plaats van het op het erf in te kuilen zoals dat met maïs gebeurt. Ieder jaar worden er nog een 15 à 20 balenpersen voor kleine pakjes hooi en stro (< 20 kilo) verkocht. De combinatie persen en meteen ook wikkelen met dezelfde machine was tot en met 2014 een rariteit, maar de populariteit neemt de laatste twee jaar sterk toe met telkens 34 verkochte stuks. Aparte wikkelaars zijn er 29 verkocht zodat de wikkelaars met in totaal 63 stuks in 2016 hun beste verkoop ooit kenden.

De meeste loonwerkers in Vlaanderen rijden vanwege de hogere werksnelheid met een grootpakpers voor rechthoekige pakken. Zo zijn er in ons land 73 verkocht in 2016. Ronde balenpersen, die niet altijd meer een stop & go vergen wanneer de baal uitgeworpen wordt, waren met 77 stuks nog net iets populairder. Dit jaar lijken de grootpakpersen terrein te winnen ten nadele van de ronde balenpersen. Wikkelaars worden opnieuw vlot verkocht.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via