nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.10.2019 Verkoop van publieke grond stuit op protest in Gent

Bijna honderd academici, burgers, landbouworganisaties en verenigingen hebben in Gent een open brief ondertekend om de verkoop tegen te houden van een deel van bijna 1.800 hectare grond die de stad in bezit heeft, meldt Belga. Het gaat voornamelijk om landbouwgrond buiten Gent die een troef kan zijn in het beleid rond ecologische voedselvoorziening, klinkt het. Maar het stadsbestuur wil uit de verkoop 35 miljoen euro aan financiële middelen putten om het woonbeleid in Gent te financieren. 
De ondertekenaars eisen dat Gent de gronden die het historisch heeft aangekocht, soms ver buiten de stadsgrenzen, in eigendom houdt. In een ver verleden werden die gronden ingeschakeld om voedselproductie van de stad te garanderen.
 
Dat de stad het land nog steeds in eigendom heeft, kan een troef zijn voor een nieuw tijdperk van duurzame voedselproductie met een beperkte ecologische voedselafdruk, argumenteren ze. Het kan ook een antwoord zijn op het toenemend tekort aan betaalbare landbouwgronden en de volatiele prijzen op de globale voedselmarkt.
 
Schepen Sami Souguir bevestigt dat Gent de komende legislatuur verder gaat met de verkoop van grondeigendommen. Van de 2.700 hectare die in 2009 in handen was van Gent, heeft de stad nog 1.800 hectare in eigendom, de vorige legislatuur was de verkoop goed voor 60 miljoen euro.
 
Maar een van de transacties veroorzaakte ophef nadat enkele boeren een juridische strijd begonnen tegen het Gentse OCMW omdat die landbouwgrond te goedkoop verkocht zou hebben aan havenbaas Fernand Huts.
 
Deze legislatuur moet de verkoop 35 miljoen opbrengen, een bedrag dat het stadsbestuur wil investeren in haar woonbeleid. Souguir beklemtoont dat alle gronden openbaar verkocht zullen worden onder gesloten omslag. "We hebben in De Pinte kmo-grond verkocht die maar liefst 11,2 miljoen euro heeft opgebracht", geeft Souguir als voorbeeld, "hoewel de grond op 4,3 miljoen euro was geschat."
 
Maar los van de opbrengst vragen de ondertekenaars van de brief dat de stad onmiddellijk stopt met de verkoop van gronden totdat de stad een volledige lijst van eigendommen publiek maakt. Daarna moeten inwoners kunnen meebeslissen over elke verkoop.
 
Het stadsbestuur sluit een vorm van inspraak niet bij voorbaat uit, "maar we hebben binnen het college de afspraak gemaakt dat we met de verkoop 35 miljoen euro moeten realiseren", aldus Souguir, "laat dat duidelijk zijn."
 
De volledige open brief kan je online lezen.

Bron: Belga

Beeld: Sogent

Volg VILT ook via