nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.02.2019 “Verlaat je ideologische biokraam”

Enkele organisaties die ijveren voor ecologische landbouw kanten zich tegen een veldproef met mais door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). “Met merkwaardige redeneringen”, reageert Dieter De Cleene, redacteur bij EOS Magazine, in de krant De Standaard. “De auteurs klagen om te beginnen het gebruik van mais aan, 'een gewas dat vooral nut heeft voor de exportgerichte, intensieve veehouderij'. De proef heeft weinig met efficiëntere veevoederproductie te maken. Doordat in de maisplanten enkele genen zijn uitgeschakeld, zijn ze gevoeliger voor stress zoals droogte of hitte. Ze zullen dus slechter groeien, niet beter.” Volgens Dieter De Cleene helpt protest tegen alle onderzoek dat niet in het eigen ideologische kraam past ons geen meter vooruit.

Eerder deze week stelden verschillende middenveldorganisaties – BioForum Vlaanderen, De Landgenoten, Fian Belgium, Solidagro, Velt en Wervel – zich vragen bij een veldproef met crispr-mais. In hun opiniestuk wijzen ze vooral op de discrepantie tussen reële maatschappelijke noden als het op landbouw en voeding aankomt en het antwoord dat ggo's hierop bieden. Ze klagen ook het gebruik van mais aan. “Een gewas dat vooral nut heeft voor de exportgerichte, intensieve veehouderij”, aldus de organisaties.

“Maar de proef heeft weinig te maken met efficiëntere veevoederproductie”, reageert Dieter De Cleene, redacteur bij EOS magazine. “De maisplanten doen louter dienst als model, zoals een muis in het lab, en moeten helpen te begrijpen waarom sommige planten het in moeilijke omstandigheden beter of slechter doen dan andere. Basiskennis die in een opwarmende wereld weleens nuttig kan zijn, zou je denken.”

Daarnaast weerlegt Dieter De Cleene ook het argument van ‘de gecontesteerde crispr-techniek'. “Zo 'gecontesteerd' is die techniek niet, of het moest door de milieuverenigingen zélf zijn”, aldus de EOS-redacteur. Nadat het Europese Hof vorig jaar had beslist dat planten veredeld met crispr-cas ook onder de ggo-regelgeving vallen, klaagden plantenwetenschappers uit meer dan 85 Europese onderzoeksinstituten de absurditeit van die beslissing aan. “De planten zijn niet inherent onveiliger dan gewassen die met klassieke veredeling zijn verkregen. De dure markttoelatingsprocedure dreigt onderzoek met de nieuwe technieken in de kiem te smoren.”

“Het verzet tegen de veldproef getuigt van een erg enge visie op duurzame voedselproductie”, besluit Dieter De Cleene. “Om in 2050 10 miljard mensen duurzaam te voeden, zullen we volgens een analyse door het World Resources Institute uit meerdere vaatjes moeten tappen. Inzetten op gewasveredeling, met de nieuwste technieken, is er daar één van. Ja, we moeten minder vlees eten. Ja, we hebben duurzamere productiemethodes nodig. Daarvoor zullen we agro-ecologische en hoogtechnologische strategieën moeten combineren. Wat niet helpt, is protest tegen alle onderzoek dat niet in het eigen ideologische kraam past.”

Bron: De Standaard

Volg VILT ook via