nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.06.2016 "Vermijden dat boeren tegen elkaar worden opgezet"

Achter de 24.000 landbouwbedrijven die in Vlaanderen actief zijn, gaat een grote diversiteit schuil. Boerenbond is de eerste om dat in de verf te zetten en werpt zich tegelijk op als belangenverdediger van alle landbouwers, welke bedrijfsfilosofie zij ook mogen hanteren. In een interview met VILT benadrukt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker hoe belangrijk het is om tot een gedragen en gemeenschappelijk standpunt te komen waarin landbouwers uit alle deelsectoren en alle regio’s zich kunnen vinden. Zelfs in een heel moeilijk dossier als de Europese natuurdoelstellingen (IHD/PAS) is dat gelukt, zo benadrukt ze. Net omdat Boerenbond zo naarstig zoekt naar de consensus, valt het De Becker zwaar dat sommige niches zich afzetten tegen de gangbare landbouw.

De lijfspreuk van Boerenbond is ‘ieder voor allen, allen voor ieder’. “Daarmee geven we aan dat Boerenbond de belangen van alle Vlaamse landbouwers, en degene die actief zijn in de Oostkantons, verdedigt”, zegt voorzitter Sonja De Becker. “De lijfspreuk is vertaald in onze bestuursstructuur. Zowel geografisch als per deelsector worden leden-landbouwers verenigd. In het hoofdbestuur zoeken we naar een consensus in dossiers die een deelsector en provincie overstijgen. Een gemeenschappelijk standpunt vinden, is een hele uitdaging. Dat is tijdsintensief en het vergt moed en doorzettingsvermogen van onze bestuursleden maar het is wel de sterkte van Boerenbond. Het maakt dat we met een gedragen standpunt naar buiten kunnen komen.”

Sinds de bestuurshervorming in 2013 zijn de standpunten van Boerenbond nog beter gedragen door de achterban. “Elk hoofdbestuur wordt nu voorbereid in provinciale besturen of in sectorvakgroepen. Nadien wordt door het hoofdbestuur stelselmatig teruggekoppeld.” De Becker hoeft maar naar Nederland te kijken om te zien dat het alternatief – syndicaal uit elkaar gespeeld worden – ten koste gaat van de impact op het beleid. Om dat te vermijden, zoekt Boerenbond in belangrijke dossiers overeenstemming met de collega’s van ABS en FWA. Wanneer dat lukt, vertolkt het Agrofront het gemeenschappelijk standpunt.

Over de consensus binnen Boerenbond over de Europese natuurdoelstellingen (IHD) en de programmatische aanpak stikstof (PAS) is intensief gedebatteerd. De tegenstellingen in dat dossier zijn bijzonder groot. Het vergroot de bewondering van Sonja De Becker voor de boeren-bestuurders op alle niveaus binnen de organisatie. “Zij stellen zich bloot aan kritiek want ideale oplossingen kunnen we niet aanreiken. Ik ben dan ook erg blij dat Boerenbond leden heeft die verantwoordelijkheid willen nemen.”

Een aantal deelsectoren lijken net bestaansrecht te putten uit het benadrukken van de verschillen met de ‘gangbare landbouw’. Hoe verzoen je biologische met reguliere landbouw binnen een organisatie als Boerenbond? “We moeten absoluut vermijden dat deelsectoren, niches of regio’s tegen elkaar worden opgezet”, benadrukt de voorzitter. “Het heeft geen zin om punten te scoren op de kap van een ander. Onze lijfspreuk ‘ieder voor allen, allen voor ieder’ houdt ook in dat je respect moet hebben voor wat de ander doet.”

Bij Boerenbond zijn alle deelsectoren gelijkwaardig zodat De Becker een broertje dood heeft aan profileringsdrang. Je hoort haar niet zeggen dat de biosector zich daaraan bezondigt, net omdat ze de tegenstelling niet bespeurt binnen de Boerenbond-werkgroep die 200 bioboeren vertegenwoordigt. Zij glimlacht bij de suggestie dat de biosector last heeft van een calimerocomplex. “Bij de professionele bedrijfsleiders uit onze werkgroep ervaar ik dat niet. Wat mij betreft is bio een volwaardige sector.”

We moeten volgens de Boerenbondvoorzitter af van het beeld dat biolandbouw per definitie kleinschalig en alternatief is en zijn afzet enkel in de korte keten vindt. “Supermarkten worstelen met een te kleine aanvoer van bioproducten en met de kleinschaligheid van de leveranciers. Het is aan ondernemende landbouwers om hierop in te spelen door om te schakelen naar bio of door de reeds bestaande bioproductie af te stemmen op de vraag. Oog hebben voor marktsignalen is niet alleen een opdracht voor gangbare boeren. Ook de Vlaamse bioboeren laten best geen kansen liggen. Marktgericht ondernemen is een uitdaging voor elke sector en elke individuele ondernemer, dus ook voor de landbouwsector en elke landbouwer, bio of gangbaar.…”

Lees het volledige interview met Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in geVILT.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via