nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.05.2016 Verplichte registratie van antibioticagebruik bij vee

Kenniscentrum AMCRA vestigt de aandacht op SANITEL-MED, een nieuwe online applicatie om alle antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren. De applicatie wordt beheerd door het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG. Zo’n datacollectiesysteem is één van de actiepunten uit het plan om tegen 2020 het antibioticagebruik in de veehouderij te halveren. Varkenshouders die aangesloten zijn bij een kwaliteitssysteem hebben al ervaring met antibioticaregistratie. In de loop van 2016 wordt het gebruik van SANITEL-MED verplicht voor registraties bij pluimvee, varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er vrijblijvend gebruikgemaakt worden van de applicatie.

SANITEL-MED is een online applicatie waarin alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik worden bijgehouden. De ingevoerde gegevens moeten helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel is een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibiotica die worden ingezet op individuele veebedrijven. In functie van het aantal dieren op het bedrijf en het type bedrijf zal worden geanalyseerd of er veel of weinig antibiotica werden toegediend.

“Zowel de dierenarts als de veehouders hebben hierin een belangrijke rol”, laat het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG weten. Het is de dierenarts die het antibioticagebruik moet registreren, waarna de veehouder verifieert of de aan de overheid meegedeelde gegevens juist zijn. Uiterlijk 15 dagen na ieder kwartaal moeten de gegevens voor het voorbije kwartaal zijn ingebracht. De validatie door de veehouder moet ten laatste gebeuren voor het einde van de maand die volgt op het voorbije kwartaal. Bij het verstrijken van de termijn gebeurt dit automatisch.

De dierenarts zal twee rapporten kunnen opvragen: een chronologisch overzicht per veehouder met het aantal voorgeschreven, verschafte en toegediende verpakkingen en een overzicht per product met de vermelding op welke bedrijven dit werd gebruikt. Als een veehouder zich laat begeleiden door een dierenarts, dan kan deze persoon alle tussenkomsten van andere dierenartsen op het bedrijf consulteren. De veehouder kan op zijn beurt alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica per dierenarts, diersoort en diercategorie consulteren.

Nog in de loop van dit jaar wordt het gebruik van SANITEL-MED verplicht voor registraties bij pluimvee, varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er vrijblijvend een registratie gebeuren via de applicatie.

Meer info: SANITEL-MED & infobrochure

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via