nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.10.2019 Versoepeling droogtemaatregelen in West-Vlaanderen

Het captatieverbod in het ganse IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen in de rest van West-Vlaanderen wordt opgeheven. Dat besliste gouverneur Carl Decaluwé na een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. In het IJzerbekken viel er de voorbije tien dagen zo’n 60 à 90 liter malse regen die de bodem goed bevochtigde. "Een verademing voor de waterlopen", klinkt het vanuit Provinciehuis Boeverbos. De IJzer haalt opnieuw het streefpeil. Wie een watervoorraad heeft, ziet die terug aangevuld. De volgende dagen blijven wisselvallig. Bovendien is de vraag naar bijkomend oppervlaktewater in deze periode eerder beperkt. Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is daardoor niet langer noodzakelijk.

Bij de aankondiging dat het captatieverbod in West-Vlaanderen wordt opgeheven, wordt meteen een kanttekening geplaatst door gouverneur Carl Decaluwé. "De situatie blijft zorgwekkend. Het opgebouwd neerslagtekort is nog niet weggewerkt en lokaal zijn er sterke knelpunten. Zo is het peil van de Blankaartvijver nog 35 centimeter onder streefpeil en kampt men in het lagergelegen De Moeren, aan de Franse grens, met dezelfde problemen. De waterkwaliteit laat er bovendien niet toe water in te laten uit andere waterlopen of uit Frankrijk."

Tijdens de maand september werden in vergelijking met augustus hogere zoutwaarden in de waterlopen gemeten en dit in gans West-Vlaanderen. De neerslag van de voorbije tien dagen leidde niet overal tot de verwachte verbetering. Zo registreerde het Lokanaal in Veurne op 2 oktober nog een geleidbaarheid van rond de 11.000 µs/cm, wat meer dan vijf keer hoger is dan de drempel voor drinkwater.

In de rest van West-Vlaanderen is captatie uit de onbevaarbare waterlopen terug toegelaten. De gouverneur adviseert om steeds de waterkwaliteit te laten meten door de waterloopbeheerder alvorens het te gebruiken voor beregening van velden of voor het laven van het vee. Lokaal kan er nog een captatieverbod of recreatieverbod gelden door de aanwezigheid van blauwalgen, wat boeren en burgers kunnen raadplegen via de website van de gemeente in kwestie.

Op de agenda van het volgende provinciale droogteoverleg staat de nood aan structurele ingrepen gezien de historisch lage grondwaterstanden. Ook zal de aanpak die dit jaar gevolgd werd, onderworpen worden aan evaluatie. "De resultaten hiervan moeten ons allen in staat stellen om beter voorbereid te zijn op een komende droogteperiode. Doordacht en spaarzaam omspringen met ons schaarse water is daarbij een basishouding", besluit Carl Decaluwé.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via