nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2019 "Versterkte controles in vleessector bewezen hun nut"

De resultaten van de extra controles in de vleessector tonen aan dat de verscherpte aandacht van het Voedselagentschap nuttig en nodig was. Dat blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van het FAVV. De ongunstige controleresultaten in de slachthuizen namen af met 23 procentpunt, die in de uitsnijderijen met 17 procentpunt en die in de koelhuizen met 18 procentpunt. De versterkte controles in de vleessector kwamen er op vraag van FAVV-voogdijminister Denis Ducarme na het fraudeschandaal bij vleesbedrijf Veviba, dat losbarstte in maart 2018.

De versterkte controles in de vleessector, bovenop de normale controles, gingen van start in april 2018. Ze vonden plaats in alle slachthuizen, uitsnijderijen, verpakkingscentra en koel- en vrieshuizen in ons land. Doel ervan was om fraude in de vleessector te bestrijden. In totaal vonden er exact 2.128 herhaalde controles plaats. Dat resulteerde in 244 pv's, 40 inbeslagnames en vijf procedures om de erkenning van een inrichting in te trekken.

In een eerste controleronde in 2018 bleek in de slachthuizen nog 32 procent van de controles niet gunstig. In de derde ronde was dat nog maar 9 procent. Een gelijkaardig verhaal geldt voor de uitsnijderijen (van 27 naar 10 procent) en de koelhuizen (van 24 naar 6 procent). De controles waren gericht op onder meer traceerbaarheid, beheer van dierlijke bijproducten en de identificatie van dieren. Ook de hygiëne werd geverifieerd, onder meer door het meten van de bewaartemperatuur en door te kijken of de vrachtwagens gereinigd worden.

Het jaarverslag van het Voedselagentschap leert dat de vaakst vastgestelde inbreuken betrekking hebben op traceerbaarheid en etikettering, gevolgd door het grondplan dat ieder bedrijf moet kunnen voorleggen, het beheer van bijproducten, de beschikbare productanalyses en de temperatuur van producten.

Over de versterkte controles zegt FAVV-bestuurder Herman Diricks: “Ze hebben heel wat inzet van mensen en middelen gevraagd, maar we kunnen met tevredenheid vaststellen dat ze hun nut bewezen hebben. Na een hoog percentage non-conformiteiten, tot 30 procent in de eerste ronde, hebben we vastgesteld dat deze in de tweede en derde ronde teruggedrongen zijn. We kregen ook extra middelen om de nationale opsporingseenheid, verantwoordelijk voor de opsporing van fraude, verder uit te bouwen.” Dat laatste was een aanbeveling uit de audits naar de werking van het Voedselagentschap. Na het vleesschandaal rond Veviba was het agentschap politiek onder vuur komen liggen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: FEBEV

Volg VILT ook via