nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.07.2014 Verstrengd verbod op verbranding biomassa-afval

Samen met de Vlarem-trein 2013 keurde de Vlaamse regering ook een nieuw verbod op verbranding in open lucht goed. Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen mag vanaf nu onder geen enkele omstandigheid meer in open lucht verbrand worden, op enkele specifieke uitzonderingen na.

Voortaan is het verboden om biomassa-afval uit de tuin in open lucht te verbranden. Dat besliste de Vlaamse regering. Tot nu was het toegelaten plantaardige afvalstoffen die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden in open lucht te verbranden. Daar komt nu dus verandering in.

Wel worden nog enkele heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwille van technische of sociale redenen niet uitgesloten kan worden. Wanneer het bijvoorbeeld nodig is bij het beheer van bossen, als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment. Kerstboomverbranding mag nog wel, en ook een kampvuur is nog steeds toegelaten.

Meer info: 'Stook slim'

Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Volg VILT ook via