nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2018 Via Rendac-factuur staat Schauvliege varkenssector bij

Sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg op 13 september kampen de varkenshouders in Vlaanderen met aanhoudende financiële problemen. De prijs die zij ontvangen voor hun varkens is fors gedaald, in tegenstelling tot de vaste kosten voor onder andere veevoeder, energie en kredietaflossingen die constant blijven. Tegen de lage marktprijs kan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege niets beginnen, maar ze vond wel een andere manier om de liquiditeitspositie van varkensbedrijven te verbeteren. Ze maakt 2,88 miljoen euro vrij om een substantieel deel over te nemen van het Rendac-abonnement waarmee varkenshouders betalen voor de ophaling en verwerking van krengen.

In Vlaanderen is nog steeds geen uitbraak van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. En zelfs in Wallonië, waar besmette everzwijnen gevonden zijn, bleven alle varkensbedrijven buiten schot dankzij strenge bioveiligheidsmaatregelen. Via geregeld overleg met de landbouworganisaties, jachtverenigingen en andere betrokken partijen wordt ook werk gemaakt van preventieve maatregelen om in Vlaanderen elke besmetting te voorkomen. Ondanks de relatief grote afstand tussen de bossen met everzwijnen in de provincie Luxemburg en de varkensbedrijven in de Vlaamse provincies worden er wat dat betreft geen risico's genomen.

De markt voor varkensvlees is niettemin ontwricht. Het financiële verlies van de varkenshouders loopt inmiddels op tot 1 à 1,5 miljoen euro per week. Voor een aantal bedrijven is de situatie zelfs precair geworden. “Bijkomende maatregelen zijn nodig om de liquiditeitspositie van deze bedrijven te verbeteren. Naast ondersteuning voor landbouwers die extra investeren in bioveiligheidsmaatregelen, maak ik 2,88 miljoen euro vrij”, legt minister Schauvliege uit. “Ik neem een substantieel deel over van het jaarlijks abonnementsgeld dat de varkenshouders betalen aan Rendac voor de ophaling en verwerking van krengen.”

Vlaamse varkenshouders zullen eerstdaags automatisch een creditnota ontvangen van Rendac. Bijna 90 procent van de factuur wordt kwijtgescholden. Een volledige compensatie van de factuur laat Europa niet toe. Vanuit Boerenbond wordt meteen gereageerd op “de zeer welkome ondersteuning voor onze varkenshouders”. Voorzitter Sonja De Becker drukt via Twitter haar waardering uit. Van hun leden-varkenshouders kregen de landbouworganisaties noodkreten te horen omdat alle lichten in de sector op rood staan, zowel financieel als mentaal. Namens het Algemeen Boerensyndicaat hamerde voorzitter Hendrik Vandamme op het niet te verantwoorden prijsverschil tussen Belgische varkens en varkens in de ons omringende landen. Het probleem aankaarten bij Europa bracht niet meteen zoden aan de dijk zodat het boerensyndicaat zijn hoop gevestigd had op minister Schauvliege. Aan de vraag om “drama’s te vermijden” is nu gevolg gegeven.

Samen met de bekendmaking van haar beslissing doet de Vlaamse minister van Landbouw een oproep aan de Europese landbouwcommissaris, de financiële instellingen en alle schakels in de agrovoedingsketen om varkenshouders te helpen deze financieel moeilijke periode te overbruggen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via