nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.05.2020 VIB gestart met veldproef met droogteresistente maïs

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft donderdag een veldproef aangeplant met genetisch gewijzigde maïs. De maïsvariëteit die getest zal worden is genetisch gewijzigd zodat ze beter tegen de droogte kan. “De extreme weersomstandigheden van de laatste jaren tonen de nood aan robuuste, meer droogteresistente gewassen aan”, klinkt het. De variëteit werd al getest in een serre, maar de onderzoekers willen nagaan of de positieve effecten ook behouden blijven onder normale teeltomstandigheden.

Nadat eind april bekend raakte dat het VIB van de federale regering de toestemming kreeg voor een nieuwe veldproef met genetisch gemodificeerde maïs, laat VIB nu weten dat de ggo-maïs werd aangeplant. Het onderzoek staat onder leiding van Hilde Nelissen en professor Dirk Inzé en wordt uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO) dat al jarenlang ervaring heeft met landbouwkundig veldonderzoek.

“Met deze veldproef willen we de droogtetolerantie van deze ggo-maïsvariëteit nagaan”, zegt VIB. Daar is volgens het onderzoeksinstituut nood aan, zeker gezien de extreme weersomstandigheden die we de afgelopen jaren gekend hebben. Zo was 2018 uitzonderlijk warm en droog en ook de zomer van 2019 brak heel wat records, met temperaturen boven de 40 graden en een oplopend neerslagtekort. Bovendien staat 2020 volgens het KMI nu al op de lijst van jaren met langdurige droogte. België staat in de categorie van landen met ‘hoge waterschaarste’ en daarmee behoort het tot de droogste regio’s van Europa.

VIB merkt op dat deze extreme weersomstandigheden ervoor gezorgd hebben dat de voorbije jaren erkend werden als landbouwramp waardoor landbouwers subsidies kregen als financieel vangnet die hun opbrengst zagen kelderen door de extreme droogte. “Deze economische gevolgen vragen, samen met de groeiende vraag naar lokale en duurzame landbouwproducten, om aanpassingen. De transitie naar een klimaataangepaste landbouw is nodig en omvat naast het toepassen van nieuwe technieken en een beter beheer van de bodem, ook de teelt van robuuste en meer droogteresistente rassen.”

De planten die nu gedurende drie jaar in de veldproef zullen getest worden, maken grote hoeveelheden van een groeiregulerend eiwit aan. “Ze groeien beter in normale omstandigheden en geven een opmerkelijke opbrengstverhoging bij droogte, althans in een serre. We willen nu bekijken of deze positieve effecten behouden blijven wanneer we de maïs in normale teeltomstandigheden laten groeien”, stelt VIB.

De maïsvariëteit die getest wordt, is gebaseerd op de intussen ‘klassieke’ gentechnologie. “We zijn ondertussen op zoek naar mogelijkheden om de vereiste verhoogde niveaus van de groeiregulator ook te verkrijgen door ‘genome editing’. Dit is een nieuwe veredelingstechniek die toelaat om zeer gericht en veel sneller dan de klassieke veredelingsmethoden, genen aan te passen. Deze nieuwe veredelingsmethode is een belangrijke sleutel in de aanpak van landbouwkundige problemen die door middel van het verbeteren van gewassen verholpen kunnen worden”, aldus nog VIB.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VIB

Volg VILT ook via