nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.03.2017 Video's bekwamen varkenshouder in bioveiligheid

Varkenshouders kunnen hun inzicht in bioveiligheid op en rond hun bedrijf verbeteren aan de hand van twee video’s. Die zijn een initiatief van het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Universiteit Gent, Dierengezondheidszorg Vlaanderen, onderzoeksinstituut ILVO en het Varkensloket. Bioveiligheid is het geheel van maatregelen om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers te minimaliseren en zo de varkens gezond te houden.

Bioveiligheid op een varkensbedrijf kan (kleine) investeringen vergen, maar is vooral een zaak van discipline en consequent gedrag. Bedrijven die onder andere dankzij bioveiligheidsmaatregelen gezondere varkens houden, realiseren betere productiecijfers, hebben homogenere tomen en lagere dierenartskosten. Bioveiligheid speelt bovendien een belangrijke rol in de reductie van het antibioticagebruik.

Op een bedrijf kun je twee soorten bioveiligheid onderscheiden: de externe en de interne bioveiligheid. De externe bioveiligheid op het varkensbedrijf is het geheel van maatregelen om de ziekteverwekkers buiten het bedrijf te houden door het contact tussen het bedrijf en de buitenwereld te beperken. De interne bioveiligheid omvat alle maatregelen om de verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf te voorkomen en is er op gericht om de infectiedruk binnen het bedrijf zo laag mogelijk te houden.

Professor Jeroen Dewulf van de faculteit Diergeneeskunde (UGent) legt bijvoorbeeld uit dat een consequente toepassing van het systeem 'all in - all out' de ziekteverspreiding binnen de stal sterk kan beperken. Diergroepen met eenzelfde leeftijd en gezondheidsstatus komen en gaan best in één beweging. Zo vermijd je een vicieuze cirkel van ziekteverspreiding omdat een paar blijvers de nieuwkomers besmetten. Aan beide types maatregelen, voor interne en externe bioveiligheid, is een aparte video gewijd. Je kan ze hier bekijken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via