nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.04.2018 Vijfsterrenlandschappen in het Dijleland

Regionaal Landschap Dijleland vzw gaat landbouwers ondersteunen die van hun perceel een vijfsterrenlandschap willen maken. Samen met de landbouwers willen ze het landschap aantrekkelijker maken voor Boer en Natuur. “Meer en betere natuur in Vlaams-Brabant, daar gaan we voor. In het sterk verstedelijkte en dichtbebouwde Vlaams-Brabant moeten we zoveel mogelijke groene oases creëren. De landbouwbedrijven kunnen ons hier goed bij helpen”, verklaart Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van de provincie Vlaams-Brabant. Het project werd afgetrapt in landbouwbedrijf Hof Ten Bosch in Huldenberg met de installatie van een nestkast voor vleermuizen.

Vleermuizen eten elke nacht een derde van hun lichaamsgewicht aan insecten. Eigenlijk zijn het natuurlijke insectenbestrijders die zeer nuttig kunnen zijn voor landbouwbedrijven. Nestkasten plaatsen voor de diertjes is dus een win-win situatie. Het is maar één voorbeeld van de vele mogelijkheden die het Regionaal Landschap Dijleland voorziet in hun campagne ‘Een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur’. Het project wil via individuele begeleiding van landbouwers inzetten op het voorzien van nestgelegenheid, schuilmogelijkheid, corridors en voedselvoorziening voor nuttige en karakteristieke soorten in het landbouwgebied. Voor de landbouwer en het omgevende platteland brengen de kleine ingrepen tal van voordelen met zich mee: bestuiving, plaagbestrijding, erosiebestrijding, een bufferende werking tegen klimaatverandering en een mooie inpassing in het landschap.

“Samen met Europa en Vlaanderen koos de provincie Vlaams-Brabant dit waardevol plattelandsproject om een financieel duwtje in de rug te geven. De provincie ondersteunt dit project met een subsidie van ruim 32.000 euro”, legt Monique Swinnen, gedeputeerde voor landbouw, platteland en Europa uit. Landbouwers erkennen het nut van boerennatuur maar komen er binnen hun klassieke bedrijfsvoering zelden aan toe om dit actief in te schakelen of hiermee te experimenteren. Het ontbreekt hen dikwijls aan voldoende praktische kennis en voldoende zicht op de concrete meerwaarde die biodiversiteitsacties kunnen leveren aan hun product of bedrijf. “Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met ons”, vertelt Hanna Stynen van Regionaal Landschap Dijleland vzw. “Wij bieden inhoudelijke ondersteuning om de gekozen maatregelen te realiseren, volledig op maat van het bedrijf.”

Het Regionaal Landschap Dijleland vzw gaat hiervoor aan de slag binnen 3 actiepunten: nestgelegenheid, voedselaanbod en landschapselementen onder andere door aanplanting van bomen, het plaatsen van nestkasten of het inzaaien van bloemenweides. Zo creëert elk deelnemend landbouwbedrijf een vijfsterrenlandschap voor Boer en Natuur. Voor elk landbouwbedrijf wordt een kapstoksoort gekozen waar alle acties mee samenhangen. Het advies is gratis en vrijblijvend en ook voor de realisatie op het veld wordt een groot deel van de kosten gedragen door het regionaal landschap.

De inzet van de deelnemende landbouwbedrijven wordt aan het eind van het project in de kijker gezet met een infobord en een wandeling. “Al dat groen maakt onze streek ook aangenamer, wat onze gezondheid alleen maar ten goede komt. Bovendien versterken we de biodiversiteit in onze streek, in het bijzonder voor de akkervogels, zoals de patrijs, de geelgors en de veldleeuwerik. Via het Regionaal Landschap Dijleland willen we zoveel mogelijk landbouwers motiveren om maatregelen te nemen die de natuur ten goede komen”, vertelt Tie Roefs.
 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Dijleland vzw

Volg VILT ook via