nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2019 Virtueel op bezoek bij Bayer ForwardFarm in Huldenberg

In 2014 werd Hof Ten Bosch in Huldenberg de eerste ForwardFarm waar toeleverancier Bayer nieuwe technologie en vernieuwende landbouwpraktijken uittest. De multinational doet dat niet zelf, maar reikt kennis en techniek aan en laat de implementatie volledig over aan de bedrijfsleiders. Toen wisten de broers Jan en Josse Peeters nog niet dat hun voorbeeld wereldwijd navolging zou krijgen. Ondertussen zijn er ook ForwardFarms in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië en Chili. Wie de voorbeeldboerderij in Huldenberg nog nooit bezocht, kan achter zijn pc blijven zitten en een virtuele rondleiding starten.

België blijft pionier in Bayer’s ForwardFarming-initiatief. Hof Ten Bosch in Huldenberg, in 2014 de eerste boerderij van het wereldwijde ForwardFarming-netwerk, kan nu als eerste virtueel bezocht worden. Het oorspronkelijke doel van Bayer ForwardFarming was drieledig. Uitwisseling van landbouwkundige knowhow, initiatieven rond duurzame landbouw in de verf zetten en de communicatie tussen landbouwers en de andere spelers in de waardeketen stimuleren.

In de loop der jaren zijn de activiteiten op de ForwardFarm enkel toegenomen. Zo wordt Hof Ten Bosch sinds 2016 regelmatig gebruikt als opleidingslocatie voor de fytolicentie en werd er eerder dit jaar een educatief bijencentrum geopend. Met een interactieve virtuele rondleiding wil Bayer nog meer mensen in contact brengen met duurzaamheidsinitiatieven van de landbouw. Zo hoopt het de kloof tussen landbouw en het brede publiek te verkleinen.

Alle werkzaamheden op het landbouwbedrijf worden tijdens de virtuele rondleiding toegelicht. Komen aan bod: de aardappelteelt en -opslag, de activiteiten in de perenboomgaard en op de mais-, koolzaad- en suikerbietvelden. De verschillende initiatieven om de landbouw te verduurzamen (erosiebeperkende maatregelen, spuittechnieken,…), krijgen een woordje uitleg. In een afzonderlijk hoofdstuk leren bezoekers welke maatregelen de biodiversiteit op en rond een landbouwbedrijf kunnen stimuleren.

Marc Sneyders, duurzaamheidsverantwoordelijke bij Bayer Crop Science in België, ervaart Hof Ten Bosch als de ideale uitvalsbasis voor Bayer om met allerlei spelers in de voedselketen van gedachten te wisselen over duurzame landbouw. “De combinatie van een zelfstandig commercieel landbouwbedrijf aangevuld met de expertise van Bayer blijkt een dermate interessant kennisplatform voor partijen uit binnen- en buitenland dat we een manier gezocht hebben om de beschikbare informatie op nog grotere schaal te delen. We hopen dat eenieder die interesse heeft in de landbouw in deze virtuele rondleiding inspiratie vindt om na te denken over hoe we onze voedselvoorziening verder kunnen verduurzamen.”

Start je virtuele bezoek aan Hof Ten Bosch hier (gebruik Firefox of Chrome als browser).

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via