nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.04.2019 Vlaams aardappelareaal stijgt dit jaar opnieuw met 8%

Het Vlaams aardappelareaal zal het komende seizoen toenemen met zo’n acht procent. Dat concludeert het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) na een eerste bevraging van haar leden. Het is vooral het areaal van de vroege aardappelen dat sterk stijgt: maar liefst met 20 procent in vergelijking met 2018. Het areaal bewaaraardappelen gaat ook opnieuw de hoogte in, naar verwachting met zeven procent. Volgens de eerste cijfers blijft het aardappelareaal in Wallonië wel min of meer gelijk met afgelopen seizoen.

Het aardappelareaal is al enkele jaren flink in opmars in ons land. Waar er zo’n tien jaar geleden nog maar 40.000 hectare aardappelen werd geteeld, ging het in 2018 om ruim 96.000 hectare. De Vlaamse aardappeltelers nemen daarvan ongeveer 50.000 hectare voor hun rekening. Die groei wordt vooral aangedreven door de aardappelhonger van de verwerkende industrie: jaar na jaar rijgt die sector de records aan elkaar. Vorig jaar werd de kaap van vijf miljoen ton verwerkte aardappelen gerond, waar het een decennium geleden maar om de helft ging. Met die cijfers is ons land de grootste exporteur van aardappelproducten ter wereld.

Begin april polste PCA naar het totale areaal en de aardappelrassen die haar leden in 2019 van plan waren te poten. In totaal vulden 131 telers de enquête in en die resultaten extrapoleerde het proefcentrum naar heel Vlaanderen. “Hoewel een aantal telers hun definitieve areaal nog niet kenden, kunnen we met deze gegevens al een eerste voorzichtige schatting maken”, luidt het. Op basis daarvan verwacht PCA dat het totale areaal consumptieaardappelen voor het seizoen 2019-2020 zal stijgen met acht procent tegenover 2018.

Het areaal vroege aardappelen, dat in 2018 ongeveer 7.400 hectare bedroeg, stijgt dit jaar met zo’n 20 procent. Al waarschuwt PCA wel voor de nodige voorzichtigheid aangezien de enquête maar 3,2 procent van het totale areaal vroege aardappelen bereikt. De toename van het areaal bewaaraardappelen is iets bescheidener, maar blijft met zeven procent toch behoorlijk groot, gezien de groei van de afgelopen jaren. Opvallend is dat de variëteit bintje verder terrein verliest (-16%). Het komt daarmee op de tweede plaats van meest geteelde frietaardappel, maar het areaal neemt nog maar 12 procent in van alle frietvariëteiten.

Aangezien bintje zeer gevoelig is voor de aardappelplaag en na de slechte ervaringen met de variëteit na de uitzonderlijk droge en hete zomer van 2018 kiezen aardappeltelers steeds meer voor andere variëteiten. Vooral het areaal fontane stijgt sterk (+13%). In Vlaanderen wordt fontane nu geplant op de helft van het areaal frietaardappelen. Andere populaire bewaarvariëteiten zijn challenger, innovator, markies en felsina.

Met de stijging van zeven procent in Vlaanderen en de stagnatie van het areaal aardappelen in Wallonië (+0,6%) gaat het totale aardappelareaal in ons land in richting van de 100.000 hectare die Belgapom eerder al naar voor heeft geschoven als een soort optimum in België. “Wetende dat niet elke grond geschikt is voor aardappelen en dat er voor de aardappelteelt een verplichte teeltrotatie geldt, is veel meer dan 100.000 hectare niet realistisch”, zei Romain Cools, secretaris van de Belgische federatie van de aardappelverwerking en -handel, een tijdje geleden nog. Hij verwacht wel dat de opbrengst per hectare nog verder kan stijgen.

Al zullen de weersomstandigheden dan wat beter moeten zijn, dan afgelopen jaar. De hitte en de droogte deden de aardappeloogst in 2018 19 procent lager uitkomen dan het vijfjarig gemiddelde. Begin april raamde PCA de totale Belgische aardappelvoorraad op 1,25 miljoen ton aardappelen. Dat is zo’n 94.000 ton aardappelen minder in vergelijking met de voorbije vijf seizoenen. Door de tegenvallende oogst is slechts 16 procent van de huidige voorraad vrij. Ongeveer 1,04 miljoen ton ligt nog onder contract. Die hoeveelheid is zelfs nog wat hoger dan de voorbije jaren.

Bron: PCA

Volg VILT ook via