nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.11.2018 Vlaams geld voor landbouwprojecten in Malawi

Vlaanderen maakt 5 miljoen euro vrij om ongeveer 300.000 gezinnen in rurale gebieden in Malawi te ondersteunen. "Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De meerderheid van de bevolking bestaat immers uit kleinschalige boeren. Het verhogen van hun productiviteit en het verbeteren van de markttoegang voor landbouwproducten is inzetten op de welvaart in Malawi", licht minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor buitenlands beleid, toe.

In 2011 lanceerde de overheid van Malawi de Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp) om richting te geven aan alle deelsectoren binnen de landbouw. Net zoals het eerste project verloopt de financiering van dit vervolgproject via het Multi Donor Trust Fonds, onder toezicht van de Wereldbank. Het project zet in op vier componenten: duurzame landbouw en diversificatie van de voedselproductie; rehabilitatie van secundaire wegen om productieve landbouwzones toegankelijk te maken en de toegang naar de markt te faciliteren; institutionele capaciteitsopbouw van het ministerie van Landbouw; en coördinatie en consistentie van de projectactiviteiten van de verschillende ministeries en departementen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

"Met dit project ondersteunen we kleine en opkomende landbouwers om te evolueren van een overlevingslandbouw naar een marktgerichte landbouw. Het is een aanpak die ook goede punten krijgt van de OESO omdat Vlaanderen kiest voor langetermijnengagementen met een duidelijke geografische en thematische focus om middelen zo effectief mogelijk in te zetten. En dat werpt vruchten af. Donoren en overheden kunnen profiteren van de gedegen kennis en ervaring die Vlaanderen gedurende ruim twee decennia heeft opgebouwd als diverse en innovatieve deelstaat", besluit Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Recent brachten twee leden van Groene Kring een bezoek aan het land. Hun indruk van Malawi was dat landbouw er nog vaak in het teken staat van zelfvoorziening. “Mechanisatie is hier vrijwel onbestaande. De meest vooruitstrevende boer van het dorp beschikt over een paard en kar. Uiteraard zijn er ook grotere en meer professionele landbouwbedrijven in Malawi, maar ze zijn klein in aantal”, deelde Nele Kempeneers haar reiservaringen met VILT.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Nele Kempeneers

Volg VILT ook via