nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2016 "Vlaamse boeren dreigen digitale trein te missen"

Als Vlaamse land- en tuinbouwers niet opletten, dreigen ze de trein van slimme technologie te missen. Dat zegt professor Daniel Berckmans die aan de KU Leuven al 25 jaar onderzoek doet naar nieuwe technologieën in de stal, in Het Belang van Limburg. Samen met zijn onderzoeksteam behoort hij tot de absolute wereldtop, maar in eigen land worden zijn resultaten naar eigen zeggen maar lauwtjes onthaald. “Nochtans rest onze boeren weinig keuze. Ook in de landbouw is de digitale revolutie niet meer tegen te houden”, klinkt het.

De afgelopen 20 jaar ontwikkelden Berckmans en zijn onderzoeksteam een resem applicaties die stilaan hun weg naar de stal en het veld vinden. “We zijn absolute pioniers in het monitoren en analyseren van het gedrag van dieren”, stelt hij. Eén van zijn meest succesvolle projecten is SoundTalks, een systeem dat de ademhaling van varkens registreert. Veranderingen die op een infectie wijzen, pikt de software meteen op. “Uit de resultaten blijkt dat SoundTalks zieke dieren twee tot tien dagen vroeger dan de boer opmerkt. Minder zieke dieren betekent meer productie en minder gebruik van antibiotica, wat ook de menselijke gezondheid ten goede komt”, beweert Berckmans.

Een ander project van de Leuvense professor draagt de naam ‘Lameness monitor’. Met een kinect-camera wordt daarbij een individueel bewegingspatroon opgesteld voor elke koe. Zodra de software een verandering opmerkt, gaat er een alarm branden. “Op die manier ontdekken boeren pootletsels of uierontstekingen in een veel vroeger stadium. Zo vermijd je dat de koe vroegtijdig geslacht moet worden. Een win-win dus”, aldus Berckmans. Een ander voorbeeld is dat van camera’s die het gedrag van vleeskippen in de gaten houden en de verdeling van de dieren in de stal monitoren of software die het drinkgedrag van varkens tot op de millimeter bijhoudt. “Allemaal zaken die bijdragen tot een gezonder, gelukkiger en dus ook productiever dier.”

Berckmans vindt het dan ook opvallend dat deze resultaten in eigen land lauwtjes worden onthaald, terwijl ze in het buitenland met open armen worden ontvangen. “Gevolg is dat de technologie in tal van landen wordt gebruikt, maar nauwelijks in Vlaanderen. In plaats van het voortouw te nemen, hinkt onze regio achterop. Een buurland als Nederland loopt lichtjaren voor op ons.” Hij wijst erop dat de digitale revolutie niet tegen te houden valt. “Ik schat dat het nog vijf tot tien jaar zal duren vooraleer dergelijke slimme technologieën de norm worden. Dat het uiteindelijk nog zo lang zal duren, heeft alles te maken met het beperkte rendement van de software. Technologie wordt voor een boer pas interessant als het opbrengt. Maar door de schaalvergroting in de landbouw zal die meeropbrengst buiten kijf staan.”

Een bijkomend voordeel van deze slimme technologieën is dat ze boeren een stukje vrijheid kunnen gunnen. “Het laat hem toe om af en toe de boerderij te verlaten en weer een sociaal leven op te bouwen. Doordat de computer 24 uur blijft draaien en de boer tijdig wordt gealarmeerd, is hij niet meer continu in de stal nodig”, aldus professor Berckmans. Hij ziet in dat kader ook een belangrijke rol weggelegd voor de landbouworganisaties. “Sectororganisaties spelen een belangrijke rol in dit verhaal. Zij kunnen er immers voor zorgen dat boeren een stuk van de meerwaarde krijgen die uit hun data worden gehaald.” Berckmans vindt het dan ook jammer dat hij de voorbije drie jaar op bijna 50 plaatsen in de wereld is gaan spreken, maar dat organisaties als Boerenbond weinig interesse tonen. “Vlaamse landbouwers moeten opletten dat ze de trein niet missen, de rest van de wereld wacht immers niet.”

Bron: Het Belang van Limburg

Beeld: KU Leuven

Volg VILT ook via