nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.05.2018 Vlaamse en Nederlandse aquacultuur worden futureproof

In Europa is de vraag naar visproducten groter dan de productie. Dankzij de centrale ligging in de Europese markt heeft de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector veel groeipotentieel. Via onderzoek en individuele begeleiding ondersteunen de projectpartners van Aquavlan2 de ontwikkeling van de sector en stomen ze ondernemers klaar voor de toekomst. Anderhalf jaar na de start van het Interreg-project lopen de eerste onderzoeksresultaten binnen. “Er zit veel toekomst in de samenwerking tussen meerdere kleine bedrijven”, klinkt het . “Ervaring en expertise delen, verschillende teelten integreren, reststromen optimaal benutten en productiekosten verlagen kunnen zorgen voor een hogere economische rendabiliteit in de sector.”

In België is amper zeven procent van de geconsumeerde vis eigen productie, wat ons land sterk afhankelijk maakt van de import van visproducten. Daarnaast is er meer vraag naar voedsel dat duurzaam gekweekt wordt. Recent maakte KU Leuven een SWOT-analyse (Strengths – Weaknesses - Opportunities – Threats) voor de Vlaamse en Nederlandse aquacultuursector. Daaruit blijkt dat ondernemingen in die regio nood hebben aan innovatie in de productieprocessen om zich internationaal te kunnen onderscheiden in de productie, verwerking en handel van hoogwaardige nicheproducten.

Een voorbeeld van zo’n innovatief productieproces is industriële synergie, ofwel meerdere kleine bedrijven die gaan samenwerken. Duurzame viskweek kan bijvoorbeeld via aquaponics, de combinatie van vis- en groenteteelt. Bij een ideale samenwerking gebruikt een glastuinbouwer het restwater van de viskweker, regenwater dat aangereikt is met nutriënten uit de uitwerpselen van de vissen. Maar ook energie-uitwisseling via warmtekrachtkoppelingen is een mogelijkheid. “In Nederland is er veel glastuinbouw. Dat schept kansen voor samenwerkingen met viskwekers”, klinkt het bij Jouke Heringa van HZ University of Applied Sciences.

De uitdagingen in de aquacultuursector vormen de basis voor het onderzoek in het Interreg-project Aquavlan2. Via samenwerking en individuele begeleiding willen de projectpartners starters helpen om succesvol op de markt te komen. Momenteel werken ze aan literatuur- en haalbaarheidsstudies, (rassen)proeven, pilootopstellingen, inventarisaties en (labo)onderzoeken in vier thema’s: kringlopen in de zoetwateraquacultuur sluiten, kringlopen in de maricultuur sluiten, grondsmaak in de aquatische producten vermijden en nieuwe voeders voor schelpdieren en vissen ontwikkelen.

Gedurende het hele project organiseren de onderzoekers vier grensoverschrijdende bijeenkomsten. “Per onderzoeksthema bieden we ook nog een aantal specifieke workshops aan”, vertelt projectleidster Leen Ervinck van Inagro. “De eerstvolgende workshop kadert in het onderzoek naar nieuwe voeders en vindt plaats op 29 mei in Dendermonde.”

Naast kennisuitwisseling, wil het project ook startende ondernemers ondersteunen bij de uitvoering van hun businessmodel. Tijdens de laatste selectieronde in april keurde het vouchercomité twee nieuwe aanvragen goed. De Nederlandse start-up Manatee en het Vlaamse Z-Farm krijgen zo een duwtje in de rug bij de zoektocht naar nieuwe aquacultuurproducten. Ondernemers met een bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog altijd een voucheraanvraag indienen. De volgende keuringsronde vindt plaats in oktober 2018. “We hopen veel ondernemers een duwtje in de rug te geven met dit systeem”, benadrukt Stefan Teerlinck, coördinator van het vouchersysteem.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagrot

Volg VILT ook via