nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2017 Vlaamse expertise rond boslandbouw gaat Europees

ILVO en Inagro nemen deel aan het Europees thematisch netwerk AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw binnen in een Europese kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s. AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met een totaalbudget van 2 miljoen euro. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. 

Sinds enkele jaren wordt vanuit het beleid een subsidie voorzien voor landbouwers die willen experimenteren met boslandbouw. Ook in de Vlaamse onderzoeksinstellingen is de afgelopen jaren al heel wat expertise opgebouwd rond agroforestry. Twee van die instellingen, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het West-Vlaamse Inagro, gaan voortaan hun expertise delen binnen Agroforestry Innovatie Netwerken (AFINET), een Europese kenniscluster waar ook partners uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland deel van uitmaken.

Het hoofddoel van AFINET is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen toepassers van agroforestry en andere betrokken partijen zoals onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs, praktijkcentra,… om op die manier innovatieve agroforestrypraktijken te stimuleren. Er komt een Europees online archief met wetenschappelijke en praktische kennis omtrent agroforestry. In elk partnerland wordt daarnaast een “Regionaal Agroforestry Innovatie Netwerk” (RAIN) opgericht, waarin ook landbouwers aan bod zullen komen om hun praktijkkennis te delen. In Vlaanderen zal de focus binnen het RAIN liggen op agroforestry met fruit- en notenteelt.

Op de eerste bijeenkomst van de RAINs, de afgelopen weken, waren meer dan 180 stakeholders aanwezig. De focus die daarbij wordt gekozen is telkens anders: Italië gaat werken op boslandbouw met olijfboomgaarden. In Portugal kiest men voor montado, of plantages van kurkeik waaronder runderen, schapen of varkens grazen. In Finland focust men op het beheer van silvopastorale systemen (bomen in combinatie met pluim-, klein- of grootvee). In Polen en Hongarije stelt men vast dat agroforestrypraktijken tot op heden eerder onbekend zijn voor landbouwers.

In Vlaanderen namen 22 stakeholders deel aan de RAIN-bijeenkomst, waarvan het merendeel landbouwers. Knelpunten die aan bod kwamen zijn onder meer hoe de boomstrook te beheren en de rendabiliteit van agroforestry systemen te verhogen (optimale boom/gewascombinaties), de nood aan meer info over de nutritionele waarde van voederbomen, meer inzicht in vermarktingsmogelijkheden van agroforestryproducten, en het optimaliseren van de wetgeving omtrent agroforestry. In januari 2018 vergadert de groep opnieuw.

Agroforestry of boslandbouw is een klimaatvriendelijke landbouwpraktijk waarbij de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd wordt met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden vaak nieuwe producten en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits een doordachte aanpak, kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen door bijvoorbeeld de diversificatie van activiteiten, en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.

Lees hier geVILT (2015) over agroforestry. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via