nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2019 Vlaamse inzending wint Ivan Tolpe mestverwerkingsprijs

Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project ‘NPirriK’ de Ivan Tolpe Prijs gewonnen. Met deze prijs brengt het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) ieder jaar een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, de West-Vlaamse pionier in mestverwerking. In deze derde editie ging VCM opnieuw op zoek naar vernieuwende oplossingen voor een probleem dat speelt in de sector. Er werden vijf projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Israël, Italië en Denemarken.

Het doel van de Ivan Tolpe prijs is om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de voortrekkersrol van mestverwerking in Vlaanderen te bestendigen. Uit de vijf ingezonden projecten selecteerde een jury er drie: NPirriK (Vlaanderen), Van mest tot dierenvoeder (Nederland) en TAYA-AV (Israël). De Nederlandse inzending zocht naar een praktische uitvoering voor het veilig recycleren van mest tot (grondstoffen voor) dierenvoeding. De Israëlische deelnemer presenteerde een ontwerp om digestaat of dunne fractie van mest met een hoge organische en stikstofbelasting energiezuinig te behandelen door middel van nitrificatie-denitrificatie.

Een stemronde leverde de Vlaamse inzending NPirriK als winnaar op. Dit is het project van Tim Keysers, uitbater van de biogasinstallatie Arbio. Met NPirriK introduceert hij een nieuwe opeenvolging van nabewerkingen op het digestaat, waarmee een maximale hoeveelheid vocht uit het digestaat wordt gehaald, met een minimaal verlies aan stikstof.

Arbio vergist jaarlijks 90.000 ton mest (60%) met organisch-biologisch materiaal (40%), wat resulteert in biogas en in een ruw digestaat. Dit restproduct wordt momenteel met een biologie verwerkt tot effluent en milieu-onschadelijk stikstofgas. Door middel van een zeefbandpers met biodegradeerbare polymeren is het mogelijk om het digestaat te scheiden in een waterige fractie (80%) en een dikke fractie (20%). Deze laatste bevat het grootste aandeel van de organische stof en fosfor. De dikke fractie wordt gedroogd en tot bemestingskorrels geperst.

De waterige fractie van het digestaat bevat het grootste deel van de stikstof en zouten (voornamelijk kalium) en weinig organisch materiaal. Deze wordt in een opeenvolging van een decantatietank en zelfreinigende filters naar een omgekeerde osmose gestuurd, dewelke drie keer minder energie verbruikt in vergelijking met een biologische stikstofverwijderingsinstallatie. De omgekeerde osmose produceert een stikstof-en zoutrijk concentraat en een zoutarm permeaat. Het anders moeilijk afzetbaar concentraat kan opgemengd worden met de dikke fractie om zo dichter aan te leunen bij de behoeften van boeren en tuinders. Het permeaat is arm aan zouten en kan worden gebruikt als irrigatiewater op de omliggende landbouwpercelen.

Npirrik deed in 2017 mee aan een projectoproep rond circulaire economie en haalde zo 100.000 euro subsidie binnen voor de test- en realisatiefase. Het materiaal (zeefbandpers, omgekeerde osmose) is inmiddels aangekocht door Arbio en momenteel wordt het opgestart. Eind dit jaar moet de installatie operationeel zijn.

Het NPirriK-project strookt volledig met de visie van VCM op een oordeelkundige verwerking van het Vlaamse mestoverschot. Het zorgt er immers voor dat digestaat verkregen uit mest en reststromen lokaal en optimaal gerecycleerd en benut wordt. “Binnen de mestverwerking kan de transitie naar een circulaire economie ervoor zorgen dat mest een valoriseerbare waarde krijgt”, besluit het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. “Zo kan de druk om mest toch op het land op te brengen op een duurzame wijze afnemen.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via