nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

31.10.2016 Vlaamse landbouwers iets hoopvoller gestemd

De Vlaamse land- en tuinbouwers zijn opnieuw iets hoopvoller gestemd over hun toekomst. Na een absoluut dieptepunt in het voorjaar van 2016 is de Vlaamse landbouwconjunctuurindex gestegen tot 70. In het voorjaar lag hij nog op 62. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Ook voor de komende zes maanden verwachten de land- en tuinbouwers een verbetering van hun situatie. De varkenshouders zijn het meest positief over de toekomst, de melkveehouders het meest negatief.

Volgens het Departement Landbouw en Visserij is de stijging vooral te danken aan de varkenssector, waar de afgelopen zomer relatief hoge prijzen werden genoteerd. Met een index van 100 zijn de varkenshouders het meest positief over hun situatie. De meerderheid (71%) zegt dat de verkoopprijs is gestegen, volgens 16 procent zelfs sterk gestegen. “De enquête liep tot eind september, de aanzienlijke prijsdaling van toen zit niet in de index vervat”, klinkt het.

Melkveehouders zijn het meest negatief over hun situatie. De index stijgt weliswaar van 45 naar 57, maar hij blijft de laagste van alle deelsectoren. Van de respondenten denkt 54 procent dat de melkprijs verder zal stijgen waardoor het aandeel dat zijn productie wil afbouwen slinkt van 44 naar 28 procent. “De melkprijs trok in augustus aan, maar experts waarschuwen dat het einde van de crisis nog niet in zicht is. Ze verwachten dat, door het trage herstel, de moeilijkheden in de sector nog een tijd kunnen aanhouden”, legt het Departement Landbouw en Visserij uit. Sterk tegenvallende maïs- en grasopbrengsten brengen bovendien de wintervoorraad ruwvoeder in gedrang.

Ondanks de slechte weersomstandigheden stijgt de index van de akkerbouw lichtjes van 56 naar 59. De belangrijkste akkerbouwgewassen in Vlaanderen vertoonden allemaal lagere en sterk wisselvallige opbrengsten. De conjunctuurindex voor de vleesveesector zakt van 70 naar 64. Bijna alle bedrijfsleiders (94%) geven aan dat de verkoopprijs daalde. Bijna de helft van de vleesveehouders heeft aangegeven zijn productie de jongste zes maanden te hebben teruggeschroefd. Ook hier hebben landbouwers te kampen met lage ruwvoederopbrengsten.

In de tuinbouwsector gaan alle sectoren, uitgezonderd de groenteteelt onder glas, erop vooruit. Telers van groenten in openlucht zien hun index toenemen van 73 naar 90. Het gaat hier om groenten voor de versmarkt, de industriegroenten vallen onder de akkerbouwsector. Toch vreest 54 procent dat de verkoopprijs opnieuw gaat afnemen. De index van de sector groenten onder glas zakt lichtjes van 90 naar 86. Iets meer dan de helft denkt dat energie opnieuw duurder zal worden. De tomatenprijzen van april tot juni waren door de Ruslandboycot ondermaats. Ook de slaprijs was in het begin van 2016 minder gunstig.

De siertelers onder glas zijn een pak positiever dan zes maanden geleden. Hun index stijgt van 76 naar 95. Enkel in het voorjaar van 2007 was de index iets hoger. De fruitteeltsector blijft dan weer ter plaatse trappelen op 65. Drie vierde van de fruittelers gaf aan dat de verkoopprijzen de voorbije periode waren gedaald, 37 procent sprak zelfs van een sterke daling. De hevige regenval en stormschade aan plantages resulteerden in lagere opbrengsten. Ook de prijzen zijn nog steeds ondermaats door de Ruslandboycot.

Meer informatie: Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2016

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via