nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2015 Vlaamse Piétrainfokkerij uit de startblokken

De Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) heeft zijn raad van bestuur geïnstalleerd en is zo definitief van start gegaan. VPF moet sturing geven aan een markt- en klantgerichte piétrainfokkerij via "de verankering van een professionele samenwerking en medeverantwoordelijkheid doorheen de hele sector", zo klinkt het. Concreet omvat de nieuwe aanpak onder meer testprogramma’s voor de selectiemesterij en de testbedrijven. De resultaten van die testen zullen systematisch worden opgevolgd. Ook de slachthuizen werken mee aan het VPF-verhaal.

Om de Vlaamse piétrainfokkerij nieuw leven in te blazen, werd met medewerking van zowat de hele sector de Vlaamse Piétrainfokkerij gelanceerd, een project dat de toekomst van het piétrainvarken in Vlaanderen moet veiligstellen. De vijf strategische doelstellingen die bij de lancering van het concept werden geformuleerd waren markt- en klantgerichtheid, gezonde financiën, betere dienstverlening, samenwerking tussen de schakels in de keten en het professionaliseren van de werking.

De VPF is met de installatie van de raad van bestuur nu ook echt uit de startblokken geschoten. De vernieuwde aanpak omvat naast een uitgebreidere fokkerijtest in de selectiemesterij ook een nieuwe onafhankelijke gebruikerstest in praktijkomstandigheden op testbedrijven. Uit beide testprogramma’s worden objectieve en betrouwbare kengetallen afgeleid waarmee de genetische vooruitgang van de piétrainfokkerij kan worden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Binnen de nieuwe organisatiestructuur zitten uiteraard de piétrainfokkers zelf, de KI-centra, de varkenshouders – vertegenwoordigd door Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat – en ook de vertegenwoordigers van de slachthuizen, die erover moeten waken dat het globale fokdoel rechtstreeks afgestemd blijft op de evoluerende vraagmarkt van de Vlaamse varkenssector. Opdrachtgever is de Vlaamse overheid. "Wij zijn blij met dit breed gedragen initiatief", zegt VPF-voorzitter Bert Bohnen. "Op dit ogenblik missen we nog enkele fokkers. Dat is jammer, maar de deur blijft openstaan. Ook nu we van start zijn gegaan, blijven ze welkom om toe te treden tot het stamboek."

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: varkenszorg.be

Volg VILT ook via