nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.06.2014 Vlaamse regering wil geen grote biomassacentrales meer

De Vlaamse regering heeft de voorbije weken "in alle stilte" een einde gemaakt aan de steunmaatregelen voor biomassacentrales met een capaciteit groter dan 20 megawatt. Dat schrijft De Tijd. Grote biomassacentrales zouden geen groenestroomcertificaten meer krijgen, waardoor ze niet meer rendabel zijn. Installaties die in de stijgers staan, worden door de beslissing onmogelijk.

Geen groemestrooncertificaten meer voor grote biomassacentrales. Dat zou de Vlaamse regering de afgelopen weken beslist hebben. De beslissing is een kaakslag voor verschillende grootschalige biomassacentrales die zonder de certificaten niet rendabel zijn en onvoldoende inkomsten genereren voor het aankopen van hun grondstoffen, zoals houtstof, houtafval of organisch afval. Voor nieuwe projecten betekent het wegvallen van de steun de doodsteek, aldus De Tijd.

Zo legt de Limburgse intercommunale afvalbeheerder Bionerga, een onderdeel van de nutsholding Nuhma, zijn plannen voor de bouw van een nieuwe biostoominstallatie stil. Die zou energie winnen uit afvalverbranding. "Door de beslissing van de Vlaamse regering moeten we onze aanbesteding terugtrekken", zegt Ludo Kelchtermans van Bionerga, dat dit jaar de biostoominstallatie van Electrawinds overnam.

Ook voor het Antwerpse havenbedrijf en de industriële partner E.ON is de beslissing slecht nieuws. Beide partners werken momenteel aan een plan voor de bouw van een grote biomassacentrale op het terrein van de chemiereus Solvay. Door de beslissing van de Vlaamse regering zou die installatie geen steun meer krijgen. "We zijn echt teleurgesteld over die beslissing van de Vlaamse regering", klinkt het bij Solvay. Eenzelfde geluid is bij het havenbedrijf te horen: "Een streep door de rekening. Het was een mogelijkheid om de leveringszekerheid in de haven te garanderen."

De biomassacentrales lagen al langer onder vuur. Er was felle kritiek op de gigantische hoeveelheden steun die ze ontvangen en ook de duurzaamheid van het verbranden van houtproducten die van alle hoeken van de wereld worden aangevoerd, is al vaak in vraag gesteld. Electrabel was één van de eerste die een grote biomassacentrale in België bezat. In de Gentse haven bouwde het een oude kolencentrale om tot een energiecentrale waar houtpellets verbrand worden in plaats van steenkool.

Bron: De Tijd

Volg VILT ook via